183_m

Ahdas olkapää

Ahdas olkapää oireyhtymä on tavallinen, olkapään rakenteellisesta syystä johtuva sairaus, joka tulee usein ilmi olkapään kuormituksen yhteydessä varsinkin työikäisellä väestöllä. Oireyhtymän rakent...
256_m

Akillesjänteen tulehdus

Akillesjänne on elimistön vahvimpia jänteitä. Se muodostuu kahden pohjelihaksen (m. gastrocnemius, m. soleus) muodostamasta kaksijakoisesta jännerakenteesta jatkuen yhtenäisenä jänteenä ja kiinnitt...
Stub

Bakerin kysta

Polvinivelen takana polvitaipeessa on joskus tunnettavissa pinkeä pullistuma, joka varsinkin rasituksen jälkeen saattaa suurentua aiheuttaen kipua ja jäykistäen polven taivutusliikkeitä. Välillä tu...
Stub

DISH

Diffuusi idiopaattinen skeletaalinen fibroosi tai lyhennettynä tunnettu DISH (Forestierin tauti) on itsenäinen sairaus, jossa jänteiden kiinnittymiskohtiin, nivelkapseleihin sekä selkärangan ligame...
130_m

Fibromyalgia

Fibromyalgia ei oikeastaan ole itsenäinen sairaus, vaan yhtenäinen oirekokonaisuus selittämään paremmin ihmisillä todettuja yhteneviä liikuntaelinvaivoja sekä sairaustiloja. Fibromyalgian perimmäis...
260_m

Hyppääjän polvi

Hyppääjän polvi katsotaan polvilumpioon kiinnittyvän etummaisen jänteen kiinnityskohdan tulehdukseksi/ ärsytystilaksi. Se on tavallinen varsinkin nuorilla aktiivisilla ja urheilevillä ihmisillä, jo...
Stub

Hyytelörakko

Hyytelörakko on eräänlainen nivelpussin pullistuma ja täynnä läpinäkyvää geelimäistä eritettä. Se tavataan yleensä ranteessa tai kämmenen selkäpuolella. Myös muissa nivelissä voi syntyä vastaavia m...
3_m

Iskias

Lannerangan välilevytyrä eli iskias on yleisimpiä rappeuman ja kuluman aiheuttavia kroonisia selkäsairauksia maassamme. Iskiasoire perustuu lannerangan välilevytyrästä aiheutuneeseen pullistumaan,...
127_m

Jäätynyt olkapää

Jäätyneellä olkapäällä tarkoitetaan olkaniveltä ympäröivän kapselin kurovaa ja kutistavaa tulehdusta, jonka seurauksena olkanivelen kapseli toistuvien tulehduksellisten vaiheiden seurauksena pikkuh...
126_m

Jännetupentulehdus

Jännetuppi on rakenteeltaan ontto ja sylinterimäinen putki, jonka sisällä jänne kulkee. Jännetupentulehdus on jännetupen sisällä kulkevan jänteen pintaosan tulehdus. Tulehtunut jänne turpoaa ja aih...
23_m

Jännityspäänsärky

Jännityspäänsärky on yleinen vaiva varsinkin toimistotyöntekijöillä ja se liittyy myös yleisenä oireena huimaukseen. Naiset kokevat niska-hartiaseudun oireita miehiä useammin, mikä selittynee sirom...
Stub

Kantapään rasvapatjan tulehdus

Kantapäässä kantaluun luisen osan suojana toimii yleensä riittävä kantaluun iskuja vaimentava rasvapatja, joka voi vanhemmiten ohentua ja aiheuttaa kanta-astujalle rasvapatjan ärsytys-tai tulehdust...
182_m

Kaularangan välilevytyrä

Kaularangan välilevytyrä on lanneselän välilevytyrää hieman harvinaisempi sairaus, mutta työikäisellä väestöllä se on osa selkärangan kulumasta ja rappeumasta johtuvaa oireistoa. Mekanismi sekä kau...
132_m

Kihti

Kihti on nivelsairaus, joka johtuu liiallisen uraatin eli virtsahapon kertymisestä elimistöön ja kiteytymisestä niveliin. Taustalla on joko virtsahapon aineenvaihduntahäiriö tai munuaisten toiminna...
188_m

Kyynärpään limapussintulehdus

Limapussintulehdus voi esiintyä eri puolilla elimistöä, mutta tavallisimpia esiintymispaikkoja ovat kyynärpää, polven etuosa sekä lonkan alueen limapussintulehdus. Kyynärpäähän limapussintulehdu...
Stub

Lannerangan rappeuma

Lanneselän kuluma on yleinen lanneselän rappeuman aiheuttava oireisto. Kulumasta johtuvat oireet yleensä vaihtelevat. Osalla ihmisiä kulumaan ei liity minkäänlaisia oireita, osalla taas oireet voiv...
Stub

Limapussintulehdus

Limapussit ovat vähemmän tunnettuja lihasten kitkaa vähentäviä elinosasia, joita voi hyvin verrata erilaisten koneiden kuulalaakereihin. Ne toimivat eri puolilla elimistöä paikoissa, joissa suurial...
Stub

Lonkan limapussintulehdus

Limapussintulehdus voi esiintyä eri puolilla elimistöä, mutta tavallisimpia esiintymispaikkoja ovat kyynärpää, polven etuosa sekä lonkan alueen limapussintulehdus. Lonkan limapussintulehdus ei n...
184_m

Lonkan nivelrikko

Lonkkanivel on ihmisen voimakkaimpia niveliä muodostaen syvälle lantioon nivelkapselia ympäröivän kuppimaisen rakenteen. Lonkan kuluma on ilmeisesti jossain määrin perinnöllistä ja sidoksissa eril...
177_m

Löysä nilkka

Löysä nilkkanivel on tavallinen nuortenkin ihmisten vaiva. Se voi syntyä kahdella tavalla, joko rakenteellisesta nilkan löysyydestä johtuen tai toistuvien nilkan vammojen, nyrjähdysten tai vääntymi...
180_m

Mortonin kipuoireyhtymä

Mortonin oireyhtymäksi kutsutaan jalkapöydänluiden 3-4 välissä kulkevan hermon ahtautumista jalkapöydänluiden välisessä kanavassa. Sen synty voi liittyä jalkapöydänluiden väliseen ahtaaseen rakente...
Stub

Nilkan nivelrikko

Nilkkanivel on elimistön kestävimpiä niveliä, johon nivelrikko kehittyy yleensä harvemmin. Syynä nilkan nivelrikkoon voi olla vamma, murtuma tai tulehduksellinen sairaus. Löysä nilkka ja toistuvat ...
134_m

Nivelrikko

Nivelrikko on yleisin nivelten kulumaa aiheuttava itsenäinen rappeutumissairaus ja se syntyy ikääntymisen myötä miltei kaikille. Sitä esiintyy 50 ikävuoden jälkeen miltei joka toisella ihmisellä ja...
205_m

Noidannuoli

Noidannuoli eli latinalaiselta nimeltään lumbago on äkillinen ja voimakasoireinen selkäsairaus, joka on sairaudenkulultaan hyvänlaatuinen, eikä yleensä ennakoi tai merkitse muuta vakavaa selkäsaira...
131_m

Osteoporoosi

Osteoporoosi on luuston sairaus, jossa luun tiheys ja lujuus oireettomasti alenee herkistäen sen lopulta murtumalle. Luu on elävää kudosta muodostuen kollageenista ja siihen sitoutuneesta kalsiumis...
121_m

Penikkatauti

Penikkatauti liittyy sääriluun etuosan lihasaition sisäisten rakenteiden ärsyyntymiseen ja tulehdustilaan. Sille on tyypillistä säären sisäosan kipu, joka syntyy varsinkin rasituksen jälkeen mutta ...
255_m

Plantaarifaskiitti

Plantaarifaskiitti on tuki- ja liikuntaelimistön yleisimpiä jännetulehduksia. Sitä kutsutaan toiselta nimeltään jalkapohjan viuhkamaisen kalvojänteen tulehdusoireistoksi. Jalkapohjan paksu kalvojän...
Stub

Polven limapussintulehdus

Limapussien tehtävänä on toimia nivelten seudulla suurten jänteiden hankauksen aiheuttaman kudoshankauksen pehmentäjänä ja samalla vähentää hankauksesta syntyvää kitkaa. Limapussintulehdus voi esi...
185_m

Polven nivelrikko

Polven nivelrikko on hyvin tavallinen aina 30-vuotiaista nuorista ihmisistä alkaen ja nuoremmillakin varsinkin, jos nivelessä on muuta nivelrikolle altistavaa vikaa. Kuten muissakin nivelrikkosaira...
128_m

Rannekanava-ahtauma

Rannekanava-ahtauma on rakenteellisesta syystä johtuva yläraajan pinnetiloihin luettava oireisto, joka on yleinen työikäisten ihmisten sairaus. Rannekanavaoireyhtymässä kämmentä hermottava keskihe...
123_m

Rasitusmurtuma

Rasitusmurtuma sanana on hieman väärä termi kuvaamaan tyypillistä rasitusmurtumaa, koska siinä putkimainen luu ei varsinaisesti murru, kuten esimerkiksi vamman seurauksena, vaan lähinnä "pajunvits...
136_m

Selkäydinkanavan ahtauma

Selkäydinkanavan ahtauma on yleensä vanhempien ihmisten sairaus, koska sen synty perustuu usein selkärangan yleiseen kuluma- ja rappeumailmiöön ja on osin perinnöllistä. Taudissa selkänikamien sisä...
137_m

Skolioosi

Selkärankamme on sivusuunnasta arvioiden S-kirjaimen muotoinen. Tämän fysiologisen käyryyden etuna on luisen selkärangan parempi joustavuus ja kestävyys siihen kohdistuvien rasitusten paineessa. Sk...
129_m

Tenniskyynärpää

Tenniskyynärpää eli olkaluun ulomman nivelnastan ärsytys/tulehdustila kuuluu elimistön laaja-alaisesti esiintyviin jänteen ja luun kiinnityskohdan tulehdustiloihin. Sen pääasiallinen aiheuttaja on ...
124_m

Vaivaisenluu

Isovarpaaseen syntyvä "vaivaisenluu" (hallux valgus) syntyy isonvarpaan tyvinivelen virheasennosta, jossa isovarvas kääntyy ulospäin kohti muita varpaita aiheuttaen niihin painetta ja hankautumista...