Stub

Alaraajojen valtimokovettumatauti

Alaraajojen valtimokovettumatauti ja sen oireet ovat usein esille tuleva ongelma vastaanotolla (verisuoniperäisten syiden tutkimus), sairaaloiden poliklinikoilla sekä ensiavussa (alaraajojen veris...
Stub

Aortan dissekaatio

Aortan dissekaatio on sydän- ja verisuonisairaus, joka johtuu synnynnäisestä suurten valtimoiden rakenteellisesta sairaudesta ja kehityshäiriöstä. Aortassa, kuten, muissakin isoissa valtimosuonis...
151_m

Keuhkoveritulppa

Keuhkoveritulppa yleistyy varsinkin vanhemmalla iällä luonnollisten verisuonten rappeutumismuutosten seurauksena. Keuhkojen verisuonitukos saa yleensä alkunsa alaraajojen syvistä laskimoista hidast...
Stub

Peräpukamat

Peräpukamat syntyvät laskimoverenkierron alueelle niiden laajentumina aiheuttaen peräaukon ulkopuolelle, sisäpuolelle tai molempiin seutuun aristavan punoittelevan laskimolaajentumapatin, joka tunt...
Stub

Pinnallinen laskimotulehdus

Pinnallinen laskimotulehdus syntyy yleensä alaraajan pinnallisen laskimon tukkeutuessa jota edeltää yleensä alaraajojen yleinen laskimoiden vajaatoiminta, mikä heijastuu ihon pinnalla olevien lask...
145_m

Sepelvaltimotauti

Sepelvaltimot huolehtivat itsenäisesti sydämen hapetuksesta ja ravinteista. Ikääntymisen ja erilaisten sydänsairauksien riskitekijöiden seurauksena valtimon seinämiin syntyy rasvoittumista sekä ah...
258_m

Suonikohjut

Alaraajojen suonikohjut ovat yleinen ilmentymä varsinkin keski-iästä lähtien kaikilla ihmisillä. Ne voivat ilmentää alaraajojen laskimoverenkieroon häiriötä tai sairautta, mutta usein suonikohjut s...
144_m

Sydämen eteisvärinä

Sydämen eteisvärinää on kansanomaisesti kutsuttu "sydämen toiseksi parhaaksi rytmiksi" kuvaten varsinkin vanhempien ihmisten mahdollisuutta elää eteisvärinän kanssa muiden ihmisten tavoin täysipain...
146_m

Sydämen lisälyönnit

Sydämen rytmihäiriöt aiheuttavat erilaisia oireita. Poikkeavina aistittavat lisälyönnit ja muljahdukset ovat tavallisia ja yleensä vaarattomia ja niitä esiintyykin joka toisella terveistä ihmisistä...
Stub

Sydämen vajaatoiminta

Sydämen vajaatoiminta on vakava-asteinen sairaus, jossa sydänlihaksen kyky toimittaa verta valtimosuonistoon on kroonisesti heikentynyt. Käytännössä tämä tarkoittaa sydämen pumppausvoiman vähenemi...
148_m

Sydäninfarkti

Sydäninfarkti syntyy sepelvaltimoiden riittämättömän virtauksen ja sitä seuraavan sydämen hapenpuutteen myötävaikutuksella, jolloin sydänlihassolut eivät saa riittävästi tarvitsemaansa happea ja ai...
Stub

Sydänlihastulehdus

Sydänlihastulehdus on pelätty jälkitauti erilaisten infektiosairausten jälkeen. Virustaudista toivuttaessa tulisi yleiskunnon aina antaa palautua normaaliksi ennekuin aloittaa jälleen liikuntaharjo...
Stub

Syvä laskimotukos

Syvä laskimotukos on äkillinen laskimoiden hyytymissairaus, joka on tavallinen alaraajojen syvissä laskimoissa. Hyytymistaipumus voi periytyä mutta tukkeutumiseen voi vaikuttaa muitakin tekijöitä, ...
152_m

Verenpainetauti

Verenpainetautia sairastavilla todetaan toistuvissa mittauksissa systolisen tai yleisimmin diastolisen paineen kohoamista. Sydämen systolisella eli yläpaineella, käytännössä siis sydämen työvaiheen...