201_m

Aivotärähdys

Aivotärähdys syntyy pään iskuvammasta, joka syntyy tavallisimmin kaatumisen, liikenneonnettomuuden tai kovan esineen päähän iskeytymisen seurauksena. Aivotärähdyksen aiheuttama liike-energia aiheut...
169_m

Auringonpistos

Kun ihminen saa päänsärkyä, pahoinvointia, huimausta tai ärtyneisyyttä oleskeltuaan liian kauan auringossa, puhutaan auringonpistoksesta. Se on yleisimpiä oiretiloja, jotka ovat tavallisia altistut...
248_m

Eläinten puremat

Suurin osa eläinten puremista syntyy kotieläinten, lähinnä koirien ja kissojen puremista. Harvinaisempia eläimiä ovat jyrsijät, linnut tai oravat. Kaikilla eläimillä on puutteellisesta suuhygienia...
Stub

Hamstring-oireyhtymä

Hamstring-lihaksiksi kutsutaan reiden takaosan suuria lihaksia (semimembranosus ja biceps femoris), jotka kiinnittyvät istuinluuhun ja vastaavat polven koukistuksesta. Niihin voi syntyä samanlain...
Stub

Hypotermia

Hypotermia on ulkoisien kylmien olosuhteiden synnyttämä kehon lämpötilan alenema, joka on mahdollista kehittyä esimerkiksi henkilön sammuessa lumihankeen. Hypotermian rajana pidetään ruumiinlämpöä...
230_m

Imunestekierron häiriö

Ihmiskehon imutiet ovat verisuonia huonommin tunnetut. Ne muodostavat monimutkaisen imutieverkoston imusolmukkeiden välillä toimien immuunisysteemin nestekierron ylläpitäjinä. Imunestekierron ...
262_m

Kondromalasia

Kondromalasia, eli suomeksi polven rustonpehmentymätauti, on kipuoireita aiheuttava polvilumpion sisäpinnan rustonpehmenemisestä syntyvä oireisto, joka on luonteeltaan hyvänlaatuinen tila. Kysymy...
Stub

Lämpöhalvaus

Kun ihminen saa päänsärkyä, pahoinvointia, huimausta tai ärtyneisyyttä oleskeltuaan liian kauan auringossa, on kysymys auringonpistoksesta. Auringonpistoksen oireet ovat lievempiä ja menevät yleens...
247_m

Lihaksen ruhjevamma

Lihaksen ruhjevamma syntyy tavallisimmin erilaisissa liikenneonnettomuuksissa, putoamis-/kaatumistapaturmissa sekä urheillessa erilaisissa joukkuepeleissä. Tyypillisimmin lihakseen kohdistuu tällöi...
245_m

Nilkan nivelsidevammat

Nilkan nivelsiteet muodostuvat nilkan sisäsivulla olevasta leveästä ja tukevasta viuhkamaisesta delta-nivelsiteestä sekä nilkan ulkosivulla olevista etummaisesta (FTA, etummainen pohjeluun ja tela...
246_m

Niskojen venähdys

Niskojen venähdys syntyy useimmiten peräänajotyyppisessä kolaritilanteessa, jossa takana oleva auto törmää edessä olevaan seisovaan autoon. Sen seurauksena voi syntyä ns whipflash-mekanismilla nisk...
Stub

Nivelen yliliikkuvuus

Nivelten yliliikkuvuus eli hypermobiliteetti on kohtalaisen yleinen ominaisuus ihmisillä, kasvavilla sekä lapsuusiässä. Kysymyksessä on nivelten rakenteellinen ominaisuus, joka mahdollistaa nivelen...
244_m

Olkanivelen sijoiltaanmeno

Olkaluun sijoiltaanmeno on yleisimpiä kehon nivelten sijoiltaanmenotapauksista. Miltei kaikki yleislääkärit hoitavat tällaisia tapauksia päivystäessään terveyskeskuksissa tai sairaalassa. Taustalla...
243_m

Olkapään kiertäjäkalvosimen repeämä

Olkaniveltä ympäröivän kiertäjäkalvosimen repeämä on työikäisten ihmisten tavallinen ongelma. Kiertäjäkalvosin on nimitys neljälle olkapäätä ympäröivälle ja sitä liikuttavalle jänteelle, jotka yhde...
Stub

Osgood-schlatterin tauti

Osgood-schlatterin tauti on tavallinen murrosikää lähestyvillä 9-12 vuotiailla lapsilla jatkuen murrosiän päättymiseen saakka noin joka sadannella nuorella. Kysymyksessä on polvilumpiojänteen ja s...
Stub

Polven eturistisiteen repeämä

Polven eturistisiteen repeämä on nivelkierukan repeämää hieman harvinaisempi, mutta voi syntyä usein samassa yhteydessä, kun polvi joutuu erilaisille vääntövammoille alttiiksi. Yleisimmin polven ri...
242_m

Polven nivelkierukan repeämä

Polven nivelkierukan repeämä on yleinen vahinko kaikenikäisillä ihmisillä. Se voi syntyä nuoremmille etupäässä polven vammautumisen seurauksena ja vanhemmalla iällä yleisen polven kuluman ja rappeu...
249_m

Polvilumpion sijoiltaanmeno

Polvilumpion sijoiltaanmenotaipumuksen yleisin syy on polven etuosan rakenteellinen väljyys, joka mahdollistaa polvilumpion sijoiltaanmenon ja sen toistumisen. Polven etuosan nivelpintojen painaum...
Stub

Scheuermannin tauti

Scheuermannin tauti on kasvuikäisten nuorten selkärangan luutumishäiriöihin liittyvä kehitysviivästymä. Kaikilla selkänikamien luutuminen ei etene normaalissa tahdissa nuoruusikään mennessä ja vie...