115_m

Alkoholismi

Alkoholismi on suomalainen kansansairaus. Historiallisesti luonnossa tai sen läheisessä vaikutuspiirissä elävät alkuperäiskansat ovat olleet keskimääräisesti herkempiä altistumaan alkoholin liikak...
106_m

Anoreksia

Anoreksia on syömishäiriö, jossa yksilö vääristyneen oman kehonkuvan hahmottamisen vuoksi kokee itsensä liian lihavaksi riippumatta todellisuudesta. Kysymys on vääristyneestä minäkuvasta ja todelli...
105_m

Bulimia

Bulimia eli ahmimishäiriö on syömishäiriöihin liittyvä sairaustila, jonka ulkoisena tunnuksena on ruoan ahmimiskohtaukset. Oire selittyy ruumiinkuvan häiriöllä, jossa syömisen kontrolloiminen ja l...
189_m

Burnout

Burnout eli suomeksi loppuunpalaminen on työyhteisöjemme keskeisimpiä sosiaalisia ongelmia. Se tarkoittaa täydellistä uupumista ja väsymystä suhteessa työmäärään, edessä oleviin haasteisiin ja kyke...
Stub

Hypokondrinen häiriö

Hypokondrinen oireyhtymä eli joskus kansanomaisesti kutsuttuna ”luulosairaus” kuuluu neuroottistasoisiin eli lieväasteisiin mielenterveyden poikkeamiin tai häiriöihin. Hypokondrinen häiriö perustuu...
95_m

Julkisten paikkojen pelko

Julkisten paikkojen pelko on osa neuroottistasoisia eli lieväasteisia mielenterveyden poikkeamia ja häiriöitä. Julkisten paikkojen pelko on sosiaalisen fobian muoto ja kuuluu osana ns. pelkoneuroos...
102_m

Kaamosmasennus

Kaamosmasennukseksi kutsutaan talviseen vuodenaikaan kehittyvää masennustaipumusta, johon lisäksi liittyy ahdistuneisuutta ja alavireisyyttä. Varsinaista kaamosmasennusta potee muutama prosentti vä...
116_m

Lääkeriippuvuus

Lääkeriippuvuudesta kärsivät ovat yhteiskunnassamme alkoholiriippuvaisia huonommin tunnettu ja tunnistettu ryhmä. Ongelma on osaksi vaiettukin, sillä riippuvuus rauhoittaville lääkeaineille on mahd...
5_m

Masennus

Masennus on Suomessa yleinen sairaus. Tilastojen mukaan siitä kärsii noin 5% kansastamme ja se on yksilöitynä suurin sairauseläköitymisen syy tällä hetkellä. Noin 4000 ihmistä on vuosittain ennenai...
96_m

Pakko-oireinen häiriö

Pakko-oireinen häiriö on osa ahdistuneisuushäiriöitä. Sille ovat tyypillisiä toistuvat kiusalliseksi koetut pakkoajatukset sekä rituaalinomaiset toistuvat pakkotoiminnot, jotka oireileva kokee itse...
97_m

Paniikkihäiriö

Paniikkihäiriö on ahdistuneisuushäiriöiden tunnetuin edustaja, jonka oireita ovat usein nopeasti ilman erityistä syytä toistuvat paniikkikohtaukset, pelkotilat sekä jännitys paniikkihäiriökohtauste...
101_m

Pitkäaikainen masennus

Pitkäaikainen masentuneisuus on vakavan masennuksen pitkittynyt muoto. Siinä masennusoireet kroonistuvat ja yleistyvät usein osaksi elämää, joskin oireiden välillä saattaa olla lyhyempiä normaaleja...
103_m

Somatisaatiohäiriö

Somatisaatiohäiriö on osa neuroottistasoisia häiriöitä eli lieväasteisiksi luettavia ahdistuneisuuden häiriötiloja. Yleisesti on muistettava, että terve ahdistuneisuus on normaalina pidettävä per...
98_m

Sosiaalisten tilanteiden pelko

Sosiaalisten tilanteiden pelot ovat osa neuroottistasoisia eli lieväasteisia mielenterveyden poikkeamia ja häiriöitä. Se syntyy usein julkisessa tilanteessa, kun siitä kärsivä henkilö erityisen tar...
94_m

Yleinen ahdistuneisuus

On luonnollista, jos ihminen tuntee välillä huolta selviytymisestään tai muusta elämäänsä liittyvästä asiasta. Jos huolestuneisuus kuitenkin jatkuu ylimäärin suhteessa todellisuuteen tai haittaa me...