52_m

Aivohalvaus

Aivojen näkyvän vaurioitumisen taustalla voi olla monenlaisia syitä. Keskeisiä ovat valtimokovettumataudin sekä perinnöllisten aivoverisuonten pullistumien eli aneyrysmien puhkeamisen aiheuttamat h...
53_m

Aivokalvontulehdus

Aivokalvontulehdus on aina vakava-asteinen, mutta onneksi maassamme harvinaistumaan päin oleva keskushermoston infektio, joka voi olla bakteerin (menigokokki, hemophilus, pneumokokki) tai viruksen ...
170_m

Aivokasvain

Aivokasvaimet ovat sairausryhmänä pelätty mutta harvinaisempia moniin muihin sairauksiin verrattuna. Niiden selvittämiseksi tehdään enemmän kuvantamistutkimuksia, kuin olisi normaalisti tarpeen s...
17_m

Aivokuume

Aivotulehdus on yleensä viruksen aiheuttama aivokudoksen infektio. Pelätyimpiä ovat herpesvirus (HSV-1) infektiot, jotka reagoivat hyvin asikloviiri- hoidolle, mutta ilman kyseistä hoitoa sairaus...
25_m

Alzheimerin tauti

Alzheimerin tauti on dementiaa eli kansanomaisesti yleistä tylsistymistä aiheuttava aivojen rappeuttava sairaus, joka johtuu aivoaineenvaihdunnan (mm. b-amyloidi) häiriöstä. Sairaus on nimetty saks...
235_m

Amyotrofinen lateraaliskleroosi

Amyotrofinen lateraaliskleroosi on lihassairauksista tunnetuimpia. Se syntyy selkäytimessä hermosolujen kalkkeutumisen ja rappeutumisen seurauksena, jolloin yhteydet lihaksia käskyttäviin liikeherm...
14_m

Dementia

Dementia on yleiskäsite kaikille niille sairauksille, jotka aiheuttavat aivojen rappeutumista ja älyllisten toimintojen laaja-alaista heikentymistä eri mekanismeilla niin että se haittaa yksilö...
6_m

Elohiiri

Elohiiri on yksittäisen lihaksen tahdosta riippumatonta toimintaa. Sitä esiintyy yleensä lihaksessa, joka on altis suonenvedolle, kuten alaraajojen lihaksissa (pohkeet). Sosiaalisessa kanssakäymise...
20_m

Epilepsia

Epilepsialla (entinen kaatumatauti) tarkoitetaan monesta toisestaan erilaisesta sairausperäisestä syystä johtuvia aivosähkön ei-toivottuja purkaustiloja jotka ilmenevät ennalta arvaamattomina yl...
59_m

Essentiaalinen vapina

Essentiaalinen vapina lasketaan kuuluvaksi asentovapinan ryhmään, mutta sen aiheuttajaa tai syntymekanismia ei tarkkaan tunneta. Essentiellin vapinan taipumus voi periytyä ja stressi voi pahentaa s...
21_m

Fysiologinen vapina

Vapina jaetaan kehon liikkeettömässä lepotilassa esiintyvään lihasvapinaan ja liikehtimisessä esiintyvään liikevapinaan. Fysiologinen vapina on eräs liikevapinan oirein tavallisesti ilmenevä muoto ...
15_m

Kasvojen hermokivut

Ihmisellä on kaksitoista aivohermoa, joista minkä tahansa niiden kipua aistiva hermosäie saattaa aiheuttaa sähköiskumaisia kipukohtauksia, jotka tyypillisimmin sijoittuvat kasvojen alueelle. Kasvoj...
26_m

Kolmoishermosärky

Kolmoishermosärkyä eli toiselta nimeltään trigeminusneuralgiaa on kuvattu ihmiselimistön kovimmaksi koetuksi hermon kiputilaksi. Siksi se on yleensä helppo tunnistaa potilaan kertomuksen perusteel...
27_m

Levottomat jalat

Levottomien jalkojen ( Restless legs syndrome) aiheuttavaa tekijää ei aiemmin tunnettu riittävän hyvin ja oireyhtymää pidettiinkin osana muiden hermostollisten ja jopa henkisten häiriöiden lisäoire...
234_m

Lihassairaudet

Lihassairaudet ovat melko harvinaisia verrattuna yleisempiin kansansairauksiin, mutta maassamme on useita tuhansia lihassurkastumasairaudesta kärsivää. Heillä on myös oma lihastautiliitto, joka an...
16_m

Migreeni

Migreeni on hyvänlaatuinen, äkillisen ja toistuvan päänsäryn aiheuttava sairaus. Osan migreenistä aiheuttavat ulkoiset tekijät, osa johtuu perimästä. Perussyytä ei tunneta. Valtaosalla potilaista m...
28_m

MS-tauti

MS-tauti on keskushermoston (aivot ja selkäydin) valkean aineen pitkäaikainen tulehdussairaus. Se vaurioittaa hermosyitä suojaavaa myeliinistä koostuvaa eristekerrosta ja myeliinituppea. Muutoksia ...
236_m

Myastenia gravis

Myasthenia gravis on hermo-lihasliitoksen surkastumasairaus, jonka syntytapa johtuu elimistön omien vasta-aineiden aiheuttamasta hermo-lihasliitoksen toiminnan häiriöstä ja tuhosta. Sairaus voi il...
57_m

Ohimenevä aivoverenkiertohäiriö

TIA-kohtaus (transient ischemic attack) on valtimokovettumasairauden eli ateroskleroosin pohjalle syntynyt aivovaltimon alueen sairauskohtaus ja viimeinen varoitus ennen mahdollista pysyvää verisuo...
18_m

Parkinsonin tauti

Parkinsonin taudin aiheuttaa aivojen tyvitumakkeissa sijaitsevien dopamiinhermosolujen tuhoutuminen, jonka johdosta syntyvät sairaudelle ominaiset lihasten liikehäiriöt ja lepovapina. Useimmiten P...
30_m

Subaraknoidaalivuoto

Subaraknoidaalivuoto eli suomeksi lukinkalvon alainen verenvuoto kuuluu aivoverisuonen vuodon aiheuttamiin äkillisiin aivovaurioita aiheuttaviin kohtauksiin. Keskeinen tekijä on aivovaltimoseinämän...