Verenpainetautia sairastavilla todetaan toistuvissa mittauksissa systolisen tai yleisimmin diastolisen paineen kohoamista. Sydämen systolisella eli yläpaineella, käytännössä siis sydämen työvaiheen paineella tarkoitetaan työntövaihetta, jossa tuoretta verta työntyy aortan kautta kehon ääreisosin valtimoihin. Normaali/tavallinen systolinen eli yläpaine on keskimäärin 120mmhg. Diastolisella eli sydämen lepopaineella tarkoitetaan mittaustuloksissa ilmoitettua alempaa lepoverenpainetta, jota myös sydämen täyttövaiheen paineeksi nimitetään. Tällöin työntövaiheessa on tauko ja sydämen kammiot täyttyvät tuoreesta verestä aloittaakseen pian taas uuden työntövaiheen. Tällöin myös pääverisuonissa on alhaisempi suonensisäinen paine, kun verimassa ei ole aktiivisessa työntövaiheessa. Normaali/tavallinen lepopaine on keskimäärin 80 mmhg. Diastolisen verenpaineen kohoamisen on katsottu aiheuttavan pitkään jatkuessaan vakavia verenkierrollisia sairauksia. Tosin viimeaikaisissa selvityksissä systolisen verenpaineen hoitoon on kiinnitetty myös huomiota.

Korkea verenpaine rasittaa sydäntä, sillä sen on pumpattava verta vasten suurempaa painetta. Jopa lievästi koholla olevaa verenpainetta tulisi seurata ja hoitaa joko lääkkeettömin tai lääkehoidon menetelmin. Verenpainetauti altistaa kaikille sydämen sairauksille, munuaisten vajaatoiminnalle sekä aivohalvauksille. Verenpainetauti on usein elintapasairaus. Erityisesti runsas suolan käyttö, tupakointi, rasvainen ruokavalio, lihominen, stressi ja liikunnan puute aiheuttavat verenpaineen kohoamista. Syy-yhteyttä elintapoihin viitatessa puhutaan ns. essentiellistä eli hyvänlaatuisesta verenpainetaudista, jota sairastaa 95% kaikista verenpainetautipotilaista.

Valtaosalla verenpaine kohoaa ilmeisesti osittain länsimaisten elintapojen seurauksena, eikä taustalla ole varsinaista elimellistä syytä. Vain noin 5 % verenpainetautia sairastavista omaa jonkin muun selkeän elimellisen syyn verenpaineen kohoamiselle. Niitä voivat olla munuaisvaltimon ahtauma, munuaisten vajaatoiminta, eräät lisämunuaisen kuorikerroksen kasvaimet sekä hormonitoiminnan häiriöt. Sekundaarisen eli elimellisen verenpainetaudin jäljille usein päästään, kun verenpainetauti ei riittävän hyvin reagoi lääkitykselle. Tällöin tarvitaan sairaalatason tutkimuksia elimellisen verenpainetaudin toteamiseksi tai poissulkemiseksi.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät verenpainetaudissa kokemat oireet ovat olleet väsymys, huimaus sekä päänsärky. Lisäksi käyttäjät ovat kokeneet harvemmin kymmentä muuta oiretta. Eniten käytetyt hoitokeinot ovat olleet liikunta, kalsiumsalpaajat, angiotensiinireseptorin salpaajat, laihdutus, sydänlääkkeet, ace-estäjät ja beta ja alfasalpaajat. Myös yhdeksää muuta hoitokeinoa on käytetty. Koko listan yleisimmistä oireista ja niiden koetusta voimakkuudesta sekä hoitokeinoista ja hoitojen koetusta hyödystä näet alempaa.

Keskustelu

1_s

m54-160
6. marraskuuta

Kannattaako verenpainelääkkeitä aloittaa syömään? Joutuuko sitten nauttimaan niitä koko loppuikänsä jos kerran aloittaa? Minua mietityttää, aiheuttaako lääkityksen aloittaminen sitten kroonisen tarpeen? Yrittäisinkö liikunnan avulla ensin?

13_s

TriDoc
6. marraskuuta

Esille nostamasi kysymyksesi on ajankohtainen ja koskettaa useimpia verenpainelääkityksiä aloittelevia ihmisiä. Taustalla voi olla huoli onko lääkityksen aloittamisen jälkeen jotenkin sairaampi ja eri kategoriassa kuin ennen, jossa yrittää selvitä ilman lääkitystä muilla konstein, esimerkiksi liikunnana avulla. On totta, että lääkkeettömät hoidot, likunta, ruokavalio ja painon pudotus ovat ensisjaisia ja tärkeitä. Jos näistä huolimatta verenpaine pysyy koholla, olisi harkittava lääkärin johdolla lääkitystä. On tärketä muistaa, että verenpaine voidaan käsittää oireeksi, jonka hoitamisella ehkäistään varsinaista sairautta, verisuonitautia. Eli verenpainelääkityksen aloittamisen jälkeen ihminen on terveempi ja sillä ehkäistään oikeastaan aktiivisemmin varsinaista sairautta. Tällä en halua kuitenkaan vähentää muiden elintapojen korjaamisen merkitystä, jotka tulisivat olla ensisijaisia kaikessa hoidossa.

1_s

m65-179
9. marraskuuta

Moksonidiini aiheuttaa osalle käyttäjistä jonkinasteista karvankasvun lisääntymistä ja ohimenevää velttouden tunnetta
pari tuntia lääkkeen nauttimisen jälkeen, (kokemus).
Sovitettuna esim. Linatil- hoitoon erinomainen ja lähes haitaton
yhdistelmä, ( kokemus).

1_s

m65-179
9. marraskuuta

Verenpainelääkkeiden ohessa nautittu kasvistanoli,( jugurtit ym),
saattavat pudottaa paineita huomattavasti,( huimaus, väsymys),
jonkin ajan kuluttua nauttimisesta. (henkilökohtainen kokemus).

2_s

n31-259
22. marraskuuta

Veriryhmäni verestä on pulaa ja haluaisin auttaa.Voinko käydä luovuttamassa verta jos verenpaineeni ovat koholla?

2_s

f73-167
22. marraskuuta

Aikaisemmin minulla oli alhainen verenpaine, jok sitten pompsahti huippulukemiin ja sain lääkityksen. Beettasalpaajat eivät sopineet ollenkaan, kun pulssi laski olemattomiin. Nyt syön päivässä diureettia ja Eranlapilia, paineet ovat noin 140/85. Vuosikausia on ollut sama lääkitys. Kannattaisiko käydä lääkärissä, vai jatkaa samaan malliin?Pitäisikö alapaine saada vielä laskemaan?

1_s

m65-179
22. marraskuuta

Enalapriili on diureettiin yhdistettynä erittäin hyvä hyvä yhdistelmä jos verenpaine ei johdu autonomisen hermoston
ongelmista.
Tahdottoman hermoston aiheuttamaan verenpaineen nousuun suosittelen
moksonidiinia enalapriilin rinnalle, hyvä ja vähän sivuvaikutuksia
aiheuttava yhdistelmä.

13_s

TriDoc
23. marraskuuta

Käsittääkseni verenluovutukselle ei ole estettä luovutuksen kannalta, jos verenpaineet ovat kohtalaisesti koholla. Ilmeisen yleinen 400ml luovutettava verimäärä saattaa jopa hetkellisesti laskea paineita, mutta vain muutamaksi hetkeksi. Verenluovutus ei siis sovellu verenpainetaudin hoitoon, mutta veren laatu ei käsittääkseni huonone luovutuksen yhteydessä.

13_s

TriDoc
23. marraskuuta

Beetasalpaajien tyypillinen sivuvaikutus voi olla sydämen harvalyöntisyys. Jos rytmi harvenee lähelle 40 minuutissa, voi harvalyöntisyydestä tulla muita oireita ja saattaisi olla järkevämpää harkita muuta lääkitystä kuten kohdallasi on tehtykin. Aloitettu ACE-estäjä ja diureetti ovat verenpaineen hoidossa hyvä kombinaatio, jossa molemmat lääkkeet potentoivat toistensa vaikutusta. 140/85 verenpaine on ihan hyvä arvo. En näe tarvetta muuhun kuin paineen harvakseen seurantaan myönteisen kehityksen jatkamiseksi. Itse olen potilastyössä alkanut pohtimaan verenpainelääkityksen muuttamista mm. silloin, kun alapaine alkaa nousta yli 90. Asia on kuitenkin aina mietittävä kokonaisuuden kannalta. Viralliset hoitosuositukset lähtevät 120/80 linjasta. Täytyy myöntää, että siihen suuntaan on verenpaineen hoidossa menty, mutta ihan kaikilla tämä ihanteellinen arvo ei ole toteutunut tehostetusta hoidosta huolimatta. Lääkevaihtoehdot ovat kuitenkin jatkuvasti parantuneet!

11_s

m69-1482
1. joulukuuta

Lääkitys Natrilix 1,5 mg sekä Norvasec 5 mg.yksi tabletti/päivä.
Verenpaine 150/95.Onko kokemuksia muilla ja kuinka kauan näitä pitää syödä.Verenpaine ei ole laskenut toivotulle tasolle 130/80

13_s

TriDoc
1. joulukuuta

Natrilix on nesteenpoistolääke sekä Norvasc kalsiumsalpaajiin kuuluva verenpainelääke. Molemmat ovat käytettyjä ja yleisiä verenpaineen hoidossa. Jos verenpaine on ollut koholla pidemmän aikaa ennen lääkehoidon aloittamista, voivat syntyneet verisuonimuutokset viivästyttää verenpaineiden alenemista, mutta yleensä hoitovaste saavutetaan viikoissa ja lopultakin yleensä muutamassa kuukaudessa. Verenpainelääkkeitä voidaan tarpeen mukaan lisätä aina 4-5 eri tyyppisellä mekanismilla vaikuttaviin valmisteisiin saakka, mutta se vaatii aina perusteellista arviointia, mistä verenpaineen nousu ja koholla pysyminen voi johtua? Onko syynä kohoamiselle jokin elimellinen syy? Voidaanko olettaa, että lääkityksen lisääminen on oikea ratkaisu juuri kohdallasi? Miten ei-lääkkeelliset hoidot? Nämä asiat ovat keskeisiä mennessäsi lääkärillesi kontrolliin. Jos olet jo käyttänyt nykyistä lääkitystä viikkoja, olisi nyt otollinen aika kontrolloida tilanne lääkkeet määränneen lääkärisi kanssa. Vastaanottoa voit helpottaa viemällä mukana säännöllisesti hoidon aikana kotona tai hoitajalla taltioimasi verenpaineen mittaustulokset!

2_s

f64-74
3. joulukuuta

verenpaineen mittaustulokset ovatkin mielenkiintoinen asia. Luotettavimmat tulokset tulevat kotona seuraten - edellyttäen tietysti, että osaa käyttää mittaria oikein. Yleensä ihmisellä on tapana jännittää vastaanottotilanteissa enemmän tai vähemmän, monesti vastaanotolle mennessä on kiire. Nämä seikat nostavat lukemia. Kuitenkin lienee edelleen niin, että Kela vaatii lääkekorvausta varten vastaanottotilanteessa mitattuja lukemia.?! Kokonaistilanteen kannalta varmaan jokaisella pitäisi olla kotimittausjakso ennen lääkityksen aloittamista. Mittareitahan saa terveyskeskuksesta lainakäyttöönkin, ainakin minun kunnassani tämä on mahdollista.

13_s

TriDoc
3. joulukuuta

Loistava huomio! Olen hyvin pitkälle samaa mieltä. Käytännön vastaanottotyössä olen oppinut arvostamaan kotimittausten tuloksia.Yllättävän moni potilas jännittää vastaanotolla, mikä on täysin inhimillistä. Kun itse esimerkiksi käyn toisella lääkärillä, jännitän aina! Nykymittarit ovat niin luotettavia, että pidän niitä jopa ensisijaisina luotettavan tuloksen antajina. Verenpainemittaukset eivät ole enää kiinni terveyskeskuksesta vaan jokainen, joka osaa aukaista television pystyy myös halutessaan mittaamaan verenpaineen kohtuu luotettavasti. Olkavarsimittarit olen havainnut ainakin käyttökelpoisiksi. Rannemittareita en ole käyttänyt. Niistä puhutaan, että tulokset niissä saattavat heittää. Onko kellaan omakohtaista kokemusta rannemittareista?

1_s

Anonyymi
14. joulukuuta

olen havainnut saman asian. olen käyttänyt omaa mittariani 2ja puolivuotta ja arvot ovat =3-6%pienemmät kuin vastaanotolla mitatut arvot.

1_s

Anonyymi
23. joulukuuta

Olen käyttänyt rannemittaria verenpaineen seuraamiseen 10 vuotta.
Kun olen verrannut tuloksia vastaanotolla mitattuihin, ero on ollut häviävän pieni. Mittaria olen kalibroittanut maahantuojalla n. 2 vuoden välein.

13_s

TriDoc
24. joulukuuta

Havainnollisia kokemuksia rannemittareiden käyttäjiltä! Omat tuntumani on useamman vuoden vanhaa, joissa uumoiltiin rannemittareiden olevan hieman epätarkempia kuin olkavarsimittareiden. Edelläolevien kokemusten mukaan näin ei ole! Pitää vielä kartoittaa, löytyykö mittareiden välillä vertailevia tutkimustuloksia, joissa asia voitaisiin vielä ulkopuolisen tutkimuksen perusteella varmentaa. Oma käsitykseni käytännön työstä on, että kotimittareiden yleistyessä verenpaineen luotettava mittaaminen on parantunut, koska kotiolosuhteiden mittaustulokset ovat vastaanottomittausten lisäksi käytössä! Jännittämisen osuus vastaanotolla painetta kohottavana tekijänä voidaan täten yhä luotettavammin arvioida, eikä "jännitysverenpainetta" enää niin usein tarvitse lääkitä! Hyvää ja Rauhallista Joulua kaikille hoitonetin seuraajille!

2_s

f61-269
13. tammikuuta

verenpaineeni on ollut viimeisen kolmen kuukauden ajan kotimittarilla mitattuna 150/100 keskimäärin. Pitäsiköihän tämä paineen takia lähteä lääkäriin, onko muilla vastaavia kokemuksia? Minulla ei kyllä ole mitään oireita.

1_s

artta
13. tammikuuta

Kyllä kannattaisi kartoittaa syyt koholla olevaan verenpaineeseen.

11_s

f83-330
14. tammikuuta

Tietääkö Tri Doc, onko sairaudelle, KYHMYRUUSU nykyään joku muu nimitys? tiedetäänkö, onko tuota sairautta vielä nykyään olemassa. Minkälaisia jälkiseuraamuksia tuon nimisestä sairaudesta voi olla? Olen kuullut, että kyhmyruusua on sekä reumaattinen, että tubergeliin pohjautuva, miten on?

13_s

TriDoc
18. tammikuuta

Kyhmyruusun latinalainen nimi on erythema nodosum. Se syntyy tyypillisesti säärten etupinnoille punoittavina läiskinä. Kyhmyruusu on käytännössä iho-oire, jonka taustalla on joskus infektio tai sarkoidoosi aivan niinkuin totesitkin. Aiheuttaja voi jäädä myös epäselväksi selvittelyistä huolimatta. Kyhmyruusu olisi tärkeä tunnistaa säärten etupinnoilla esiintyessään, koska siten olisi selvittelyin saada ihottuman taustalla oleva sairaus ( infektio, sarkoidoosi, tuberkuloosi tai muu reumaattinen sairaus) selville. Yleensä säärten kyhmyt paranevat itsekseen joidenkin kuukausien kuluessa. Mitään jälkiseuraamuksia ei siis tarvitse syntyä, jos kyseessä on vaikkapa sairastettu infektio tai lieväasteinen sarkoidoosi, joiden itsenäinen paranemistaipumus on hyvä ilman aktiivista hoitoakin. Jos kyhmyt liittyvät kroonisempaan tulehdussairaukseen, antavat kyhmyt syyn saada sairaus selville ja hoitaa se nopeammin lääkehoidon avulla. Siksi kaikki kyhmyruust olisi hyvä tutkia kertaalleen, vaikka usein käykin, ettei aiheuttaja välttämättä selviä. Kiitos hyvästä huomiosta, lisäämme Kyhmyruususta vielä oman sivun.

1_s

m62-1874
20. tammikuuta

Minulle atacand plus on ollut erittäin hyvä lääke varenpaineeseen. Lääkkeellä ei ole ollut mitään sivuvaikutuksia.

1_s

m63-1905
27. tammikuuta

"jännitysverenpainetta",sitäköhän se minullakin on?En vain saa laskemaan sitä kotonakaan.Kotonkin ollut yläpaine niin korkea,että mittarissa ei riittänyt asteikko! Voiko sinun mielestäsi aorttaläpän vuodolla olla vaikutusta koholla olevaan yläpaineeseen?Alapaine normaali.Lääkkeet eivät auta.En ole saanut lääkäreilta vielä selventävää vastausta!

13_s

TriDoc
27. tammikuuta

Sydämen läppien rakenteellisilla sairauksilla(läppävuodot, läppien kovettumat)on merkitystä verenpaineen määräytymisessä. Kun sydämen rakenteessa ja toiminnassa on poikkeama, jonka seurauksena toiminta pumppuna vaikeutuu ja syntyy mm verenpainetta, kuuluu asian selvittely sydänlääkärille eli kardiologille. Yleisimmin verenpainetauti syntyy ilman selvää tällaista tekijää valtaosalle ihmisistä (n 95%) ja on tällöin yleislääkärin hoidettavissa ja seurattavissa. Kuvaamasi aorttaläpän vuoto tarvitsee sydänlääkärin tutkimusta, johon liitetään yleensä sydämen toiminnallisia tutkimuksia määrittäen vuotojen tai toimintahäiriön vakavuuden ja merkityksen sydämen pumpputoiminnan kannalta. Vaiva ei yleensä selviä yleislääkärin tutkimuksilla tyhjentävästi vaan vaatii hoidon porrastusta. Tämän vuoksi meillä Suomessa on avohoito ja erikoissairaanhoito. Tosin nyt suunnitellaan niiden yhdistämistä.

1_s

Anonyymi
18. helmikuuta

Verenpaineen yksittäisen mittauksen arvo on pieni, kotimittarit ovat usein huonosti kalibroituja, syntyy systemaattista virhettä jne. Ja sitten lääkitys määrätään tuon perusteella ja pieleen menee...Jos haluaa oikeasti tietoa verenpaineen tasosta, niin pitää tehdä vuorokausimittaus, kts. esim. www.verenpaine.eu

2_s

f64-2002
20. maaliskuuta

Kuinka alhainen voi yläpaine olla?

13_s

TriDoc
20. maaliskuuta

Erinomaisia neuvoja! Nämä painearvot koskivat nimenomaan yläpainetta eli systolista, toiselta nimeltään sydämen työvaiheen eli pumppausvaiheen painetta, jossa paine välittyy aortan kautta kehon ääreisosin valtimoihin. Normaali systolinen eli yläpaine on 120. Suurempaa haittaa ei ole alhaisesta yläpaineesta, esimerkiksi 110-100 (ainoana oireena voi ilmetä pystyyn noustessa lievää huimauksen tunnetta). Itse asiassa alhainen verenpaine ja sen mukana alhainen yläpaine saattaa olla merkittävä seikka pitkän iän taustalla. Voidaan jopa mekanistisesti pelkistäen ajatella, että verisuoniston putkistorakenne kestää pidempään, kun painetaso pysyy vakaana/alhaisena. En olisi siis huolissani 110 yläpaineesta, joka on saavutettu verenpainelääkitykselläkin. Tosin siitä alaspäin mentäessä voi harkita verenpainelääkityksen vähentämistä. Yleissääntönä verenpainetta kannattaa hoitaa "kunnolla" siten että saadaan selkeä hoitovaikutus aikaiseksi esimerkiksi 110 /70 on erinomainen lääkityksellinen paine, josta tosin alaspäin mentäessää saattaa alkaa huimaamaan pystyyn noustessa. Mutta jotta päästäisiin lähemmäksi 120/80 arvoja ei pidä säikähtää hieman alempiakaan satunnaisia mittausarvoja!

11_s

m69-1482
22. maaliskuuta

Verenpaineeni lääkityksestä johtuen on 134/76.Syön vakituisesti päivittäin kolmea eri lääkettä,jotka on minulle määrätty.Ensimmäinen lääkkeeni oli Norvasc 5 mg 10 vuotta sitten, seuraava Natrilix kaksi vuotta sitten ja viimeksi Renitec 10 mg kaksi kuukautta.Verenpaineeni oli aloittaessani lääkityksen 175/155.Kysynkin onko muilla vastaavilla samoja lääkkeitä ja pitääkö nauttia kaikkia kolmea vai voinko jonkun edellä olevista pillereistä jättää pois ?

11_s

m69-1482
22. maaliskuuta

Kotimittauksella tulee seurata tilanteen muutosta.Mittaus on aina tehtävä samaan aikaan vuorokaudessa ja samassa tilanteessa noin vartin rauhoittumisen jälkeen.Ennenkuin kalbroit mittarisi,kysy hintaa.Minä kalbroin vanhan mittarini ja pöytäkirjan mukaan virhettä ei ollut.Hinnalla olisin saanut jo uuden jossa kahden vuoden takuu.Patterit on myös syytä vaihtaa vuoden välein

7_s

siskolikka
18. huhtikuuta

Minulla on verenpaineeseen Adalat oros 20 mg/1/päivä.Paineeni ovat 130-140/81-86. Onko tuo yläpaine liian korkea? Mittaan aamulla suunilleen samaan aikaan.

1_s

m63-1905
18. toukokuuta

Miten jatkuva korkea yläpaine vaikuttaa aorttaläpän vuodon pahenemiseen?Yläpaine on lääkityksestä huolimatta 175-200! Alapaine normali.Lääkäri on määrännyt viidet eri läkkeet,tällä hetkellä syön kolmea eri lääkettä,joista on haittavaikutuksia(saati viidestä)Ja miksiköhän lääkitys ei auta yläpaineeseen??

13_s

TriDoc
18. toukokuuta

Aorttaläpän vuoto voi syntyä vasemman kammion ja nousevan aortan välisen läppärakenteiden pettämisestä tai aortan laajenemisesta läppien yläpuolella, joka aiheuttaa veren takaisinvirtausta vasempaan kammioon. Jotta läppäviasta ja veren takaisinvirtauksesta huolimatta verta saataisiin pumpattua riittävästi eteenpäin, joutuu vasen kammio nostamaan iskuvoimaansa ja samalla verenpainetta saavuttaakseen riittävän verenvirtauksen eteenpäin. Aorttaläpän vuodossa yläpaine eli systolinen ( työvaiheen) paine usein nousee korkeaksi tarkoituksena edistää veren virtausta eteenpäin huolimatta takaisinvirtauksesta. Vuotava aorttaläppä voidaan hoitaa leikkauksella, mutta lievempiä ja kehittyviä vuotoja voidaan yleensä seurata erilaisten lääkityksien turvin, joiden tarkoituksena on edistää verenvirtausta aortassa ja pienentää sydämeen kohdistuvaa rasitusta. Aorttaläpän vuotoa voidaan arvioida ultaräänitutkimuksella ja vuodon vaikeusasteen ja leikkauksen arviointi kuuluu erikoislääkäreille, sydänlääkärillle sekä sydänleikkauksiin erikoistuneille kirurgeille.

1_s

Anonyymi
9. kesäkuuta

Hei! Aloitin viikko sitten Micardis Plus-lääkkeen käytön. Verenpaine oli läälärissä mitattuna 180/120. Nyt minua huomaa, sydän tykyttää ja paineet heittelehtivät ihan hirveäti. Välillä on 140/90 ja välillä taas 95/70. Lisäksi pulssi vaihtelee: välillä 105, välillä 50. Onko tämä vaarallista vai kuuluuko vaan lääkkeen sivuvaikutuksiin?

13_s

TriDoc
9. kesäkuuta

Varsinkin ensimmäisen viikon-10 päivän aikana uuden verenpainelääkkeen aloittamisen jälkeen useilla potilailla esiintyy erilaisia sivuvaikutuksia. Osa niistä voi johtua suoraan lääkkeen ainesosista, osa lääkkeen aiheuttamista fysiologisista vaikutuksista/muutoksista verenkiertoelimistöön. Tämän vuoksi verenpainepotilailla kontrollit ovat yleensä aluksi tiheämmin, jotta sivuvaikutuksia voidaan seurata. Yleensä käytön myötä oireet rauhoittuvat. Voit käydä läpi tilannettasi seuraavassa kontrollissa ja tilanteesi pahentuessa aientaa sitä. Sinänsä tykytykset ja verenpaineen heittely on aika tavallista lääkityksen alkuvaiheessa, mutta vasta aika ja sivuvaikutusten jatkuminen näyttävät soveltuuko lääke sitten pysyvämmin Sinulle.

1_s

Anonyymi
14. kesäkuuta

Kela ilmlitti minulle, että verenpaineen tule olla jatkuvasti mitattuna 200 / 105 vasta silloin on kyse korvattavasta taudista.

Ehdotin puolenvuoden kokeilua lääkärilleni, joka ei suostunut ottaa

vastuuta sellaisesta kokeilusta arveli, että sellanen kokeilu on leikkimistä kuolemalla. Valitin Kelan päätöksestä vastus oli sama

kuin edllä. siis painet tulee olla pitempään jatkuvasti 200 / 105

Pitäisikö kanallla oikeusasiamiehelle ?

13_s

TriDoc
14. kesäkuuta

Esittämäsi tapaus on aika yleinen liittyen verenpainelääkityksen erityiskorvattavuuteen tilanteessa, jossa 75% erityiskorvattavuus hylätään perusteiden jäädessä riittämättömiksi. Kaikki Suomen kansalaiset saavat 50% korvauksen verenpainetaudin lääkityksestä ja korvaustason on mahdollista nousta 75% erityiskorvattavuuteen vaikeahoitoisen verenpainetaudin vuoksi.

Yleensä esittämääsi ongelmatilannetta ei tule, kun verenpainetaudin oireiden toteamisesta lähtien on olemassa riittävä aineisto, jossa verenpaineen alataso ylittää keskimäärin 105mmhg. Tällöin voidaan kirjoittaa b-lausunto erityiskorvattavuudesta 6 kuukauden lääkehoidon jälkeen. Kuvaamiasi ongelmia korvattavuuden saamisessa usein tulee, jos lääkitys on ollut jo pidemmän aikaa päällä, ja havahdutaan hakemaan siinä vaiheessa erityiskorvattavuutta. Käytännössä usein on, ettei lääkityksen jo aloitettuaan verenpaine enää nouse erityiskorvattavuuteen vaadittuihin lukemiin purkamatta lääkitystä 6 kuukauden ajaksi, mikä olisi aika riskialtista ja vaarantaisi perusterveyden. Mielestäni lääkärisi on ohjeistanut sinua oikein.

Ongelman ydin on mielestäni yleisessä korvaustason mataluudessa. Erityiskorvattavuus on tarkoitettu vain vaikeahoista verenpainetautia sairastaville ja raja-arvo on sen mukaisesti niin korkealla, että käytännössä sen voi saada vain pieni osa vaikeata verenpainetautia sairastavista. Toisin kuin ajatellaan, käytännössä siis suurin osa suomalaisista lievää tai keskivaikeaa verenpainetautia sairastavista ei ole tarkoitettukaan oikeutetuksi erityiskorvattavuuteen. Ymmärrän asian tärkeyden varsinkin tilanteessa, jossa käytetään kalliimpia verenpainelääkkeitä. Onneksi kustannustilanne potilalle on hiukan parantunut geneeristen valmisteiden yleistyttyä.

Minusta näitä verenpainetaudin erityiskorvattavuuden saamisen ehtoja ei ehkä tuoda riittävän selkeästi ihmisten tietoon ja siten asia jää rasittamaan turhalla tavalla myös potilas-lääkärisuhdetta, jonka piirissä asia aina käytännössä käsitellään. Haluaisin tässä yhteydessä yrittää ainakin osittain parantaa lääkärin ja potilaan välistä suhdetta, koska kysymys on polittisista säädösasioista, joihin perustason toimijoiden, siis potilaan ja lääkärin on vain tyytyminen.

1_s

Anonyymi
12. heinäkuuta

Ei oikein vielä valjennut tämän sivuston idea, mutta lähdin katselemaan nettiä yleisesti aiheesta "verenpaine" kun taas mittaus näytti n. 190/120 -lukemia.
Mitä lisäarvoa tunnuksen luomisella saisi?

Lääkitys on ollut jo vuosia (Micardis plus + Zanidip + Lipanthyl + primaspan), mutta eipä näytä riittävän. Pitäisköhän tämän kaa käydä ylimääräinen lääk. tarkastus.

Tympii kun näihin vaivoihin saa aina ne vakio"lääkkeet": Pudota painoa, lisää liikuntaa, lopeta tupakointi jne. (Mies, ikä 60, 180cm/72 kg, pari maratonia per vuosi 4½ tunnin kieppeille...) Työssä kun käy, niin ei juuri tämän enempää ehdi treenata. Pitäiskö opetella pottamaan että voisi sen sitten lopettaa?

Taitaa olla ns. paskapuhetta tuo elintapojen vaikutus.

13_s

TriDoc
12. heinäkuuta

Huolimatta kertomistasi terveistä elintavoista ja lääkityksestä painetasosi pysyttelee koholla 190/120 lukemissa. Tämäntyyppisessä tilanteessa on aina mietittävä, onko lääkehoito sopiva/riittävä vai aiheuttaako korkean paineen jokin muu tekijä. Kuten jo mietit, suositan, että käyt lääkärin vastaanotolla tutkimuksissa vieden mukaasi mahdollisen kokoaman viimeaikaisista verenpainelukemistasi, jotta oiretta voidaan arvioida mahdollisimma objektiivisesti. Osalla verenpainepotilaista sopivan lääkityksen löytäminen kestää pidempään kuin muillla. Kärsivällisyyttä!

13_s

TriDoc
13. heinäkuuta

Käytännön hoitavan lääkärin kannalta potilaan verenpainetaudista laadittava B-lausunto saattaa tuntua osin työläältä ja byrokraattiseltakin tavalta yrittää erotella, kenelle kuuluu 50% ja kenelle 75% erityiskorvattavuus (vaikeahoitoinen) verenpainetaudin suhteen. Tietysti lääkärimäärän lisääntyessä tämäntyyppinen "todistamisen" taakka yhä enemmän lisääntynee.
Jos potilaan verenpainetta hoitava lääkäri saisi päättää, myönnettäisiin varmasti 75 % erityiskorvauksia nykyistä enemmän. Tällöin ei ehkä pystyttäisi pysymään enää vaikeahoitoisuuden määritelmässä samalla tavalla kuin KELA sen nyt toteuttaa. Kun päätös viedään hallinnolliselle tasolle ( Kela), tulee päätöksestä ehkä käytännön tasolta tarkastellen "byrokraattinen ja jäykkä", kuten Yxraatokin toi esille. Ymmärrän hyvin tämän vaikutelman mikä syntyy verenpainetautia arvioitaessa. Kyllä nykyisessä järjestelmässä on monia kipupisteitä ja intressiristiriitoja. Mutta ei auta, on vain yritettävä hoitaa työ niin hyvin kuin sen yleensä pystyy ja uskon, että useimmat lääkärit yrittävät tehdä myös asiassa parhaansa!

1_s

m36-3157
8. tammikuuta

Moi,

täällä näkyi olevan keskustelua läppävuodosta joten laitan kysymykseni tänne.

Olen 26-vuotias aktiivisesti urheileva (punttisali ja rugby lajeina) mies (187cm/95kg). Ylikuntotutkimusten yhteydessä minulla todettiin kaksipurjeinen aorttaläppä ja tästä johtuva läppävuoto. Verenpaineet ovat ilmeisesti hieman kohonneet ja rasitus-EKG:ssä verenpaineet nousivat 8 min jälkeen 260:een ja koe keskeytettiin, vaikken edes kunnolla hengästynyt. Lääkärin mukaan minun pitäisi lopettaa raskaiden painojen nostelu ja yleensäkin maksimisuoritusten tekeminen. Olen nyt tehnyt vain reippaita kävelylenkkejä matalilla sykkeillä ja lihaskuntoa oman kropan vastuksella.

Millaisia lajeja minun kannattaisi harkita jatkossa, kun nykyinen on ilmeisestikin liian kovaa hommaa sydämelleni? Onko esimerkiksi paini tai jokin kamppailulaji, jossa ei tarvitse maksimiponnistuksia, sopiva? Vai onko minun vain sopeuduttava ja opeteltava sauvakävelemään?

1_s

Anonyymi
9. helmikuuta

Yläpaineeni vaihtelee herkästi (140- 180), alapaineeni sen sijaan pysyttelee kahdeksassakymmenssä, joskus alle (70). Pulssikin vaihtelee. Olen yliherkkä tyyppi, nainen ja keski-ikäinen. En käytä mitään lääkkeitä. Tulisiko huolestua tuosta yläpaineesta ja mistä se yleisesti ottaen kertoo.

13_s

TriDoc
9. helmikuuta

Sydämen kannalta terveellistä liikuntaa meille kaikille ihmisille on kaikki kevyellä teholla tehtävä liikuntasuorite, jossa ei tarvitse kovin paljon puuskuttaa, perussykkeen noustessa kuitenkin perustasolta 110-130 tasolle minuutissa. Usein tällainen liikunta tuntuu liian hidasvauhtiselta, ja tavallisimpana kuntoilijan "virheenä" on ajautuminen lähellä maksimisykettä tehtävään liikuntasuoritukseen. Sen seurauksena liikuntasuorituksesta ei tule kehoa elvyttävä vaan väsyttävä tapahtuma. Matalalla perussykkeellä tehtävä liikuntasuoritus on valtaosalta liikuntasuoritteita suositeltava,virkistävä ja ainoastaan välillä syketasoa voi sitten nostaa reippaammin kovempivauhtisella liikunnalla. Tämä siis tavalliselle kuntoilijalle suositeltava liikuntaresepti. Lajit, joissa tarvitaan maksimivoimaa, tuskin sopivat sydämelle, jolla on alentunut taipumus rasituksen vaikutuksille. Aerobisina lajeina kävely, pyöräily, hiihto ja uinti varmaankin ovat meille kaikille kuntoliikkujille ja samalla sinullekin sykettä seuraten suositeltavia.

13_s

TriDoc
9. helmikuuta

Systolista-eli yläpainetta on perinteisesti vähemmän seurattu ja hoidettu diastolisen eli alapaineen vietyä aiemmin verenpaineen hoidossa valtaosan huomiosta. Nyttemmin myös systoliseen verenpaineeseen on alettu kiinnittämään enenevässä määrin huomiota. Erilaisissa seurantamittauksissa on todettu systolisen verenpaineen olevan herkempi kaikille jännitys- ym tekijöille, joilla saattaa olla sitten nostavaa vaikutusta yläpaineeseen. Siksi yhdestä kohdolla olevasta mittaustuloksesta ei ole vielä syytä huolestua. Yleensäkin verenpainetaudin hoito perustuu pitkälliseen seurantaan, eivätkä hetkittäiset tai yksittäiset paineen heilahtelut tai poikkeavat mittausarvot ole mitenkään harvinaisia, vaan ovat osa tautiin liittyvää ilmentymää. Koholla oleva yläpaine voi kertoa joskus myös verisuonten seinämien jäykistymisestä, joka syntyy yleisimmin ateroskleroosin eli verisuonisairauden (kovettumataudin) merkkinä. Yläpaineen hoito on nykyisin osa verenpainetaudin hoitoa, jota yritetään saada kuriin alapaineen hoidon ohella.

1_s

Anonyymi
10. helmikuuta

Kiitos valaisevasta vastauksesta! Mutta onko niin, että on olemassa lääkkeitä, jotka laskevat pelkästään systolista painetta eivätkä "koske" hyvään diastoliseen paineeseen (siis laske sitä liian alas)?

1_s

Anonyymi
18. maaliskuuta

Hei,
Eläkeikäiseksi kestän rasitusta kohtalaisen hyvin. En kuitenkaan tarpeettomasti revittele, esim. vauhtijuoksuista olen luopunut. Ylämäet esim. hiihdossa nousevat hyvin, mutta esim. 50km hiihdon jälkeen alkaa hartioissa, rinnassa ja vas. kyljessä puristus ja sydämen lisälyönnit. En oikein uskalla jatkaa suoritusta pidemmälle. Suhteellisen säyseiden kestävyyssuoritusten jälkeen saattaa mennä viikko pari eräänlaisessa toipumisvaiheessa, jolloin jonkin verran rinnassa on painon tunnetta ja kaulan suuriin verisuoniin ja lapojen väliin säteilee kipua. Tuo on ainoa tilanne, jossa joudun keskeyttämään suorituksen, lyhemmät matkat menevät hyvin. Lähes samantasoisia kipuja saattaa kyllä esintyä levossakin, flunssassa ja valvomisen jälkeen.
Paino, veren sokeri, rasva-arvot kaikki ovat hyvällä tolalla. Lepopulssi on matala (40-50/min). Verenpaine on joskus korkealla (160/85), joskus taas matalalla (120/65) riippuen liikunnan määrästä ja stressistä. Sydänfilmissä eivät ole mitään kovin poikkeavaa nähneet.
Kysymys: Uskallanko jatkaa ylipitkiä kuntosuorituksia, maraton, pitkät hiihdot (60-90km), pitkät pyöräilyt (150-200km) jne. vaarantamatta henkeä? Terv. Himokuntoilija.

2_s

f59-3571
28. syyskuuta

hei. voiko lihas-särky aiheuttaa korkean pulssin.minulla oli heinäkuun alussa pulssi 115,kun menin lääkärille.olen potenut lihas-särkyä pitemmän ajan,lihas-särky johtuu whiplash ja sen seurauksena korkea pulssi,lääkäri sanoi juhtuvan sen sitä.sain atenolol mylan 25g lääkkeeksi,on auttanut,nyt on parempi olo,sydän ei hakkaa niin tuhottoman nopeaa nyt,mutta särky selkä ja hartialihaksissa on sama,samoin särky menee niskaan ja sieltä päähän.tätä on jatkunut kohta vuoden päivät.kysymykseni siis on,korkea pulssi,voiko sen aiheuttaa lihas-särky.

6_s

Meeni
28. syyskuuta

Minulla ainakin pitkäaikainen lihassärky nostaa pulssi ja verenpainetta, samoin päänsärky.

9_s

Norppa
12. syyskuuta

Minulla ollut aina verenpaineet kohdallaan . Mutta nykyään, yläpaineesta en ole huolissaan, se vaihtelee 130-147 välillä, mutta alapaine lähes jatkuvasti 95. Pitää tarkkailla. Harrastan liikuntaa,- koiran kanssa kevyttä lenkkeilyä.

Aiheen terveysarvot

7_m

Leposyke

Sydämen työvaiheen aiheuttama valtimonsisäisen verenpaineen kohoaminen voidaan mitata eri puolilta kehoa kulkevista valtimohaaroista tunnustelemalla niitä sormin. Tällöin aistitaan suonensisäisen v...
3_m

Paino

Ihmisen painoa mitataan vakiintuneesti länsimaisessa mittajärjestelmässä kilogrammoina. Suomalaisessa neuvolajärjestelmässä paino-pituuskäyrää käytetään lasten kasvun ja kehityksen työkaluina arvio...
5_m

Painoindeksi

Painoa mitataan ns. painoindeksillä, jossa sitä verrataan pituuteen saaden vertailtavuutta pituuden ja painon suhteen. Normaalisti painoindeksi vaihtelee 20-25 välillä. Painoindeksi 20-18 viittaa ...
1_m

Verenpaine

Verenpaineella tarkoitetaan valtimon sisäistä painetta sydämen pumpatessa tuoretta hapekasta verta aorttaan ja edelleen valtimoiden kautta kudoksiin. Verenpaineessa erotetaan sydämen työvaiheen seu...
8_m

Verensokeri

Verensokerin tehtävänä on toimia ruoan sisältämän hiilihydraatin pilkkoutuessa suonensisäisenä energianviejänä elimistön kudoksiin. Verensokeri kohoaa elimistössä hiilihydraattipitoisen ruoan ja tä...

Aiheen kysymykset