Uniapnea on sairaus, jossa syntyy toistuvia unenaikaisia hengityskatkoksia. Unenaikaisella hengityskatkoksella tarkoitetaan yli 10 sekunnin katkosta hengitysliikkeen välillä ja joskus katkos voi kestää yli minuutinkin. Katkoksen aikana ihmisen syvän unen vaihe keskeytyy, vaikkei ihminen sitä usein itse havaitse yön aikana. Käytännössä syntyy pahimmillaan tilanne, jossa yöaikainen unen laatu jää kevyeksi ja pinnalliseksi, koska syvään ja virkistävään yöuneen ei päästä toistuvien heräämisten takia. Hoitamattomana uniapnealla on yhteys sydän ja verenkiertohäiriösairauksiin sekä vireystilaan.

Uniapneataudin ainut oire voi olla aamulla esiintyvä väsymyksen tunne ja kokemus, kuin ei olisi nukkunut ollenkaan. Väsymys valtaa myös päivärytmiä, eikä päiväaikainen nukahtelu ole harvinaista. Uniapnea on yli 100 000 suomalaisella, ja sitä on alettu tutkia Suomessa 1970-luvulta lähtien. Sen tärkeimpiä hoitomuotoja ovat ns ylipainehoito (cpap-hoito) ja laihdutus. On arvioitu jo 5 kilon painonpudotuksen helpottavan uniapneataudin oireita merkittävästi ylipainoisilla uniapneaoireisilla ihmisillä.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät uniapneassa kokemat oireet ovat olleet hengityskatkokset, kuorsaus, väsymys, uupumus, masentuneisuus, muistihäiriöt, stressi sekä liikaunisuus. Eniten käytetyt hoitokeinot ovat olleet cpap-hoito, liikunta, kasvisruokavalio, vähähiilihydraattinen ruokavalio ja laihdutus. Myös kolmea muuta hoitokeinoa on käytetty. Koko listan yleisimmistä oireista ja niiden koetusta voimakkuudesta sekä hoitokeinoista ja hoitojen koetusta hyödystä näet alempaa.

Keskustelu

13_s

TriDoc
18. joulukuuta

Vastikään amerikkalaisessa lääkärijulkaisussa esitettiin tutkimustulos, kuinka kuorsaajilla myös yöllinen kalorinkulutus on suurempi verrattuna ei-kuorsaajiin. Näyttää kuitenkin siltä, ettei yöllinen kuorsaaminen ole käytännössä ratkaisu ylipainoon riittämättömän vaikutuksen vuoksi vaan päinvastoin ylipaino on sidoksissa selkeästi uniapneataudin esiintyvyyteen. Käytännössä ylipaino lisää uniapneataudin riskiä ja unapneatautia on enemmän ylipainoisilla ihmisillä. Kaikki mekanismit sairauden synnyssä eivät kuitenkaan ole edelleenkään selvillä. Toistuvat yöheräämiset ovat kuin adrenaliiniannoksia elimistölle aiheuttaen metabolian kiihtymistä. Samaa tekee myös samalla syntyvä univaje. Kiihtynyt krooninen sympaattisen hermoston aktiivisuus ei voi olla näkymättä sydänoireiden ja jopa sydänkohtausten ja muiden verisuoniperäisten sairauksien lisääntymisenä (aivohalvaukset). Näyttää siltä, että ihmiset alkavat ottaa asian yhä vakavammin. Kuorsaaminen on myös avioeroja aiheuttava lääketieteellinen syy.

1_s

Anonyymi
25. helmikuuta

Näin se on oman kokemuksenikin perusteella.Olen vahvasti sitä mieltä että sepelvaltimotautini synnyssä on mukana uniapneani ja voimakas neuropaattinen särky

Aiheen terveysarvot

16_m

PEF

PEF-mittaus (peak expiratory flow) on hengitystien huippuvirtausta mittaava tutkimus, joka on jokaisen helppo suorittaa opetettuna tai vastaanoton yhteydessä. Se on varsinkin astmaa sairastavilla h...

Aiheen kysymykset