Sydäninfarkti syntyy sepelvaltimoiden riittämättömän virtauksen ja sitä seuraavan sydämen hapenpuutteen myötävaikutuksella, jolloin sydänlihassolut eivät saa riittävästi tarvitsemaansa happea ja aiheutuu iskemia eli kuolio. Sepelvaltimoiden virtauksen vähenemisen aiheuttavat yleisimmin rasvoittuneet, ahtautuneet valtimosuonet, harvemmin sepelvaltimoiden äkillinen supistuminen eli spasmi (vrt. säikähdys).

Käytännössä miltei kaikilla sydäninfarktin saaneilla on valtimotauti. Usein valtimosuoni tukkeutuu äkisti seinämästä irronneen rasvaplakin seurauksena aiheuttaen äkillisen kohtauksen. Sairaus on hengenvaarallinen, josta johtuen infarktista johtuvia kuolemia on Suomessa tuhansia.

Rintakivun syytä selvittäessä tulisi ensisijaisesti ottaa huomioon sepelvaltimotautikohtauksen mahdollisuus. Rintakipukohtauksen selvittely kuuluu terveyskeskuksen ensiapuun tai sairaalan ensiapupoliklinikalle.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen terveysarvot

15_m

Kipu

Kipu on ehkä yleisin lääketieteellinen oire, joka ohjaa potilaan hakemaan apua lääkärin vastaanotolta. Kipuoireen selvittely on monimuotoista johtuen kivun kokemuksen yksilöllisyydestä. Äkillisen ...
7_m

Leposyke

Sydämen työvaiheen aiheuttama valtimonsisäisen verenpaineen kohoaminen voidaan mitata eri puolilta kehoa kulkevista valtimohaaroista tunnustelemalla niitä sormin. Tällöin aistitaan suonensisäisen v...
1_m

Verenpaine

Verenpaineella tarkoitetaan valtimon sisäistä painetta sydämen pumpatessa tuoretta hapekasta verta aorttaan ja edelleen valtimoiden kautta kudoksiin. Verenpaineessa erotetaan sydämen työvaiheen seu...

Aiheen kysymykset