Selkäydinkanavan ahtauma on yleensä vanhempien ihmisten sairaus, koska sen synty perustuu usein selkärangan yleiseen kuluma- ja rappeumailmiöön ja on osin perinnöllistä. Taudissa selkänikamien sisällä kulkeva selkäydinkanava ahtautuu ja painaa selkäydintä. Taustalla on selkärangan välilevyjen rappeuman aiheuttamaa nikamien madaltumista, jotka saattavat aiheuttaa myös nikamavälien ahtautuvista juuriaukoista lähtevien hermojuurten pinneoireita. Joskus selkärangan vammat ja murtumat saattavat aiheuttaa äkillisen välitöntä leikkaushoitoa vaativan ahtauman.

Ahtauma syntyy yleensä lannealueelle, mutta joskus myös kaularangan alueelle. Rintarangan alueen ahtaumat ovat harvinaisempia. Lannerangan selkäydinkanavan ahtauma aiheuttaa oireina alaraajojen puutumista, kipusäteilyä alaraajoissa sekä kävelyn vaikeutumista, jopa katkokävelyä. Lievässä etunoja-asennossa istuminen helpottaa oireita.

Ahtaumia selvitettäessä selkärangan magneettitutkimukset paljastavat ahtaumamuutokset parhaiten. Selkäydinkanavan ahtauman selvittelyt ja hoito kuuluvat neurokirurgien ja ortopedien toimenkuvaan ja arvioitaviksi. Lanneselän kirurgisia leikkauksia suoritetaan maassamme useita tuhansia vuosittain.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät selkäydinkanavan ahtaumassa kokemat oireet ovat olleet heijastekipu, selkäkipu, pitkittynyt kipu sekä raajojen hermostuneisuus. Lisäksi käyttäjät ovat kokeneet harvemmin kahta muuta oiretta. Eniten käytetyt hoitokeinot ovat olleet liikunta, kipulääkkeet, vahvat kipulääkkeet, osteopatia, vetohoidot, allasterapia ja selkäydinkanavan avarrusleikkaus. Myös kahta muuta hoitokeinoa on käytetty. Koko listan yleisimmistä oireista ja niiden koetusta voimakkuudesta sekä hoitokeinoista ja hoitojen koetusta hyödystä näet alempaa.

Keskustelu

1_s

Anonyymi
28. toukokuuta

Onkohan minulla selkäydinkanavan ahtauma? Selkä on ollut jo puoli vuotta kipeä ja nyt kävellessä täytyy pysähtyä viiden metrin jälkeen,ajoittaista ummetusta ja pahoinvointia.Rintarangassa on kolmen nikaman välilevy kulunut.

13_s

TriDoc
28. toukokuuta

Selkeäydinkanavan ahtauma syntyy useinmiten vanhemmalla iällä osaksi pitkäaikaisen tukirangan kulumamuutosten seurauksena, eikä siten välttämättä sovi ensisijaiseksi tutkittavaksi vaihtoehdoksi kroonisenkaan selkäkivun tai esittämiesi oireiden taustalle. Yleensä diagnoosin asettaa kirurgi tai ortopedi erilaisten konetutkimusten ja pidempiaikaisten selvitysten perusteella, kun ensin on poissuljettu selkäkivun yleisemmät /tavallisemmat syyt. Tyypillistä selkäydinkanavan ahtaumalle ovat erilaiset alaraajaoireet ja alaraajojen väsyminen. Selkäydinkanavan ahtaumaan liittyvät siis erityiset tyypilliset invalidisoivat oireet, joita ilman ei ole syytä vielä huoleen. Yleensäkin selkävaivojen sairaudenkulku on usein pidempikestoista, mutta onneksi sitten niilläkin on yleinen taipumus hellittää. Ehkä epävarmuus vaivojen alkuperästä on eniten askarruttavia asioita selkävaivoissa. Toivottavasti saat asialle tarkempaa selvyttää, koska vaivasi on jo kestänyt pidemmän aikaa!

11_s

m61-1899
31. toukokuuta

minulla oli selkäydinkanava kasvain th 7-8 se saatii pois mutta jalat lähti alta ja nyt mulla on hirvet hermokivut ja kova pastisuus eli välillä on aika hankala kipujen kanssa mulla on kipu lääkitys tramal+lyrica ja baclofen ja kaikea muuta. tässä taas tuli valvotua yksi yö ja tä juttu alko vuonna 2001 eli niin se aika rientä,no eipä tässä nyt muuta kun oiken hyvää sunnuntai päivää kaikille..

3_s

HateMe
10. kesäkuuta

Tämä aiheeni ei kyllä nyt täysin liipaise selkäydinkanavan ahtaumaa, mutta toivoisin, että täältä voisin löytää vastauksen omaan kysymykseeni.

Voisiko joku yrittää "suomentaa" minulle tämän?
Otettu: kaularangan rtg (v.2008)
xx.xx.2008 Kaularangan nikamat ovat hyvin linjassa. Nikamavälimadaltumaa ei juurikaan näy. Juurikanava-ahtaumaa on kuitenkin oikealla välissä C III-C IV ja C IV-C V. Vasemmalla juurikanavat ovat vapaat.

Voisiko joku edes yrittää selventää mitä EN ole ymmärtänyT?
(Lue=En ole ymmärtänyt kai mitään.)

13_s

TriDoc
10. kesäkuuta

Yritän kääntää hieman ymmärrettävämmäksi.
"Kaularangan nikamat ovat linjassa" = kaularangan nikamat ovat luontaisessa anatomisessa asennossa toisiinsa nähden ja päällekkäin.
Nikamavälimadaltumaa ei juurikaan näy = päällekkäisten nikamien välinen nestetäytteinen välilevytyyny on säilyttänyt kohtuullisesti muotonsa ja kimmoisuutensa, eikä selkeitä merkkejä tyynyn kaventumisesta tai rappeumasta ole kuvan mukaan havaittavissa.( tämä näkyisi kuvassa nikamanvälikaventumana)

"Juurikanava-ahtaumaa on oikealla välillä CIII-CIV ja CIV-CV" = Molemmin puolin nikamasta avautuvan, oikeanpuoleisen kolmannen ja neljännen kaulanikaman juurikanavan suulla on ahtaumaa. Vasemmalla puolella samalla tasolla juurikanava-ahtaumaa ei ole todettavissa ( kliinisesti oikealle painottuva juurikanava-ahtaus olisi omiaan aiheuttamaan oireita oikealle puolelle yläraajaa/hartiaa.

Yhteenvetona. Kaularangan muoto ja suhtautuminen toisiinsa on normaalia, eikä kaularangan välilevytautia ole todettavissa. Oikealla kaularangan 3-5 nikaman juuriaukoista oikealle yläraajaan lähtevien hermojen ulostuloaukoissa on ahtaumaa/kaventumista, (mitkä saattavat aiheuttaa oireita oikeaan yläraajaan ja saada siis alkunsa kyseisestä kohdasta).

13_s

TriDoc
10. kesäkuuta

Kaularangan rtg-kuvauksen lausunnon antina siis on, että se voisi selittää oikean yläraajan kipeytymisoireita kaularangan juuriaukon ahtaumasta johtuvana. Muita pahoja kaularangan rappeutumis-tai kulumamuutoksia ei ole kuvauksella todettavissa.

3_s

HateMe
11. kesäkuuta

Tuhannet kiitokset asian "suomentamisesta"!!

(Oikeanpuoleisen käden- ja hartiasäryn vuoksi asiaa aikanaan tutkittiin.) Minulla tuli pelko, etten ole täysin ymmärtänyt koko paperia ja että minulta olisi mennyt jotain tärkeää ohi.

Edelleen kuitenkin ollaan tilanteessa jossa oikeaa kättä särkee ja sen pidempään jatkuessa se alkaa säteilemään myös vasempaan. Viimeksi väläyteltiin mahdollisuutta jopa nivelrikkoon, nivel- tai selkäranka -reumaan. Asia vielä kuitenkin vaiheessa, terv.kesk. niin vaikea saada aikoja, että pahimmassa tapauksessa luovutan itse ja annan asian olla. Teen sitten taas töitä niin pitkälle kuin kykenen. Ei sen puoleen, kohta tulee varmasti kenkää töistäkin jatkuvien sairaslomien takia..

13_s

TriDoc
11. kesäkuuta

Juuriaukkoahtaumat ovat kohtalaisen yleisiä löydöksiä ja kokonaisuudessa yleinen kaularangan rakenne rtg-lausunnon mukaan on melko tavallinen. Tuo selittävä tekijä oikeanpuoleisten oireiden suhteen löytyi. Painotan, että lääkäri yrittää hoitaa aina kokonaista potilasta eikä kuvia. Kuvalöydös on aina suhteutettava henkilökohtaiseen tutkimukseen ja potilaan tilakuvaan, koska pelkkä kuvantulkinta voi johtaa vääriin johtopäätöksiin. Kuvantamislöydökseen ei myöskään kannata suhtautua kuin lopulliseen tuomioon.Ihmisellä voi olla inavalidisoivia oireita, vaikka kuvantamislöydös olisi normaalia vastaava ja vastaavasti olla täysin oireeton, vaikka kuvasta löytyisi kaikki viat. Lääketiede ei siinä mielessä ole eksakti mekaaninen tiede vaan suhteellinen.Hyvä kuitenkin, jos asiassa sait lisäselvitystä. Hyvää loppuviikkoa!

1_s

Anonyymi
24. syyskuuta

Minulla on selässä useissa väleissä selkäydinkanavan ahtaumaa, mitään niistä ei kuitenkaan vielä lääkärin miuelestä todeta sairaudeksi. Olen kuullut, että jos ahtaumia on useita, vaikkakin lievempiä, aiheuttavat samat oireet kuin yksi isompi ahtauma. Onko asia näin?

2_s

Hoitonetti
2. joulukuuta

Ei ole. Lievät ahtaumat eivät anna samanlaista oiretta kuin isommat, koska pienet eivät aiheuta paineoiretta selkäytimeen, vaikka niitä olisi useampiakin.

2_s

f61-5383
14. marraskuuta

minulla on L IV-V discusprolapsi, joka on kaventanut selkäydinkanavaa 50%. myös L III diskusprolapsi, LV:n molemmin puolinen radiculopatia, C V oikeanpuol radiculopatia, L4 ja L5 taaempi välilevytyrä, , Hipocalcemia com tetania, LF hermojuurivamma, sekä osteouncoartritis, josta en tiedä mikä se on. Uusi lääkärini arkistoi magneettikuvani ja diagnoosini suoraan kansioon lukematta, eikä siis minua hoideta mitenkään. lisäksi minulla on hypouricemia, astma, keuhkoahtauma, molemminpuolinen rannekanavaoireyhtymä, kyynärpäissä myös EMGssa todettu hermoratavauriooita, multinneuropatia, multidiscopatia. verenpainetauti, sydäntauti ym. Muutin Espanjasta Suomeen, jos 1.5 vuotta asunut, enkä vieläkään saanut apua. osaako joku neuvoa mitä voisin tehdä. Espanjassa otettiin selkäydinpunktio, jonka jälkeen sanoivat että minulla on niskassa tuumori, johon ei pääse käsiksi, eli pikku hiljaa halvaannun, siksi kehottivat palaamaan kotimaahan, että saisin viettää viimeiset hetket perheeni kanssa ja että minulla olisi joku joka kuljettaisi minua hoitoihin. No ei ole, ja lääkärillä ei koskaan ole aikaa kuunnella/tai tehdä mitään minkään asian hyväksi. Paitsi kyllä lähetti psykiatrille, koska pitää näitä psykosomaattisina vaivoina. tarvitsen apua!!

Aiheen kysymykset