Scheuermannin tauti on kasvuikäisten nuorten selkärangan luutumishäiriöihin liittyvä kehitysviivästymä. Kaikilla selkänikamien luutuminen ei etene normaalissa tahdissa nuoruusikään mennessä ja vielä murrosiän jälkeen selkänikamien luutuminen ja lujittuminen saattaa olla kesken. Sen seurauksena selkänikamiin saattaa lisääntyneen kehon painon tai muun rasituksen seurauksena syntyä toispuoleisia painaumia, jotka aiheuttavat selkärangan nikamien rakenteellista kiilautumista. Käytännössä neliskanttinen nikama voi painua kasaan toiselta sivultaan aiheuttaen selän rakenteellista epätasapainoa. Muutos on pysyvä kiilautuneen nikaman myöhemmin luutuessa.

Kysymyksessä on hyvänlaatuinen luuston luutumisen viivästyminen, johon voidaan vaikuttaa selkärangan asentoa tukevalla ennaltaehkäisevällä hoidolla. Viivästynyt luutuminen kestää 1-2 vuotta kauemmin, mutta voi kriittisessä nuoruusiässä pahimmillaan aiheuttaa pysyviä selkänikaman painaumia ja sen mukana asentovääristymiä.

Scheuermannin taudille tunnusomaista on selkäkipujen ilmaantuminen kasvuikäisellä lapsella ja siihen liittyvä huono ryhti. Jos tila jää tunnistamatta, saattaa pahimmassa tapauksessa syntyä epätoivottu rintarangan käyristyminen ja lannerangan oikeneminen. Kasvuikäisten lasten kasvun häiriöiden tunnistamisen kannalta olisi eduksi, että koululaitoksella olisi riittävät resurssit seuloa kasvuun liittyviä rakenteellisia kehityshäiriöitä omissa tarkastuksissaan. Scheuermannin taudin hoito on sinänsä yksinkertaista lievissä tapauksissa. Nuori ihminen välttää selkäkipua aiheuttavaa fyysistä rasitusta ja tarvittaessa voidaan harkita tukikorsettihoitoa selän muotovirheiden ehkäisemiseksi.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät scheuermannin taudissa kokemat oireet ovat olleet selkäkipu sekä pitkittynyt kipu.

Scheuermannin tauti oireet Information

Oire Hlö:ä Voimakkuus
Stub Pitkittynyt kipu 3
80_rs Selkäkipu 3

Scheuermannin tauti hoidot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
Stub Perussairauden hyvä hoitotasapaino 2

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset