Sarkoidoosi on itsenäinen elimistön tulehdussairaus, jonka perimmäinen syntytapa on vielä tuntematon. Tyypillistä sarkoidoosille on tulehduspesäkkeitä aiheuttavan tulehdusprosessin aktivoituminen jossain päin kehoa, useimmiten kuitenkin keuhkokudoksessa. Sille tyypillistä on paljastuminen keuhkojen rtg-kuvauksessa, joka on keskeinen tutkimuksia ohjaava sairauslöydös. Joskus tulehdus voi esiintyä useammassakin eri elimessä.

Sairauden diagnoosi ei yleensä selviä normaalilla avohoitovastaanotolla, vaan vaatii toistuvaa laboratorioselvitystä ja on yleensä sairaaloiden keuhko-osastojen ja sisätautiyksikön
piiriin kuuluvia ongelmia. Sairauden toteaminen tapahtuu oire- ja löydöskokonaisuuden perusteella, eikä sen toteamiseksi ole nopeaa pikamarkkeria osoittamaan sairauden syntymistä. Sairautta esiintyy yleisesti keski-ikäisillä ja nuoremmilla aikuisilla.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset