Osgood-schlatterin tauti on tavallinen murrosikää lähestyvillä 9-12 vuotiailla lapsilla jatkuen murrosiän päättymiseen saakka noin joka sadannella nuorella. Kysymyksessä on polvilumpiojänteen ja säären yläosan kiinnittymiskohdan jänne-luusidoksen kiinnittymiskohdan ärsytystila. Sairaus ajoittuu yleensä vaiheeseen, jossa säären yläosan ja jänteen luutuminen nopeutuu kasvuiän seurauksena ja tällöin luutumisessa syntyy häiriötila, joka ilmenee rasituskipuna, turvotuksena ja säären yläetuosan arkuutena.

Kysymyksessä on rasituksen provosoima tilanne, jossa polvilumpiojänne kiinnityskohdastaan ärsyyntyy. Oireena sairautta potevalla esiintyy arkuutta sääriluun yläosassa patellajänteen kiinnityskohdassa ja kipu tuntuu yleensä portaita kävellessä, hyppiessä ja ponnistettaessa. Hoitoperiaatteet ovat samankaltaiset kuin muissakin rasitusperäisissä tuki-ja liikuntaelinten sairauksissa. Kipua aiheuttava liikunta tulee jättää 3-6 kuukauden ajaksi tilanteen toteamisesta. Muuten liikkumiselle ei ole rajoituksia. Kylmähoito auttaa usein kipuun. Kun kasvuvaiheen luutumisvaihe on ohitettu, helpottaa kipuoireisto itsestään.

Oireisto voi syntyä varsinkin kontaktiurheilulajeissa, joissa toistuvat polveen kohdistuvat iskut voivat provosoida luutumishäiriötä. Itse rasitustila on melko helposti lääkärin todettavissa ja levolla hoidettavissa. Urheilevalle nuorelle asia on usein hyvin herkkä, koska liikunnan määräaikaiseenkin rajoittamiseen liittyy monia sosiaalisia kysymyksiä. Kokonaisuutena urheilulääkärin tai urheiluvammoihin perehtyneen ortopedin vastaanotto selkeyttää parhaiten hoitolinjoja. Ennuste oikein hoidettuna on hyvä, eikä pysyviä oireita tästä nuoruusiän polvivaivasta yleensä jää.

Osgood-schlatterin tauti oireet Information

Oire Hlö:ä Voimakkuus
69_rs Polvikipu 1
Stub Pitkittynyt kipu 1
157_rs Säärikipu 1

Osgood-schlatterin tauti hoidot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
12_rs Lepo 1
Stub Liikunnan ja rasituksen välttäminen 1

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset