Nivelreuma on pitkäaikainen nivelten tulehdussairaus, jota sairastaa 40 000 suomalaista. Nivelreumaa on kaiken ikäisillä, mutta erityisesti se voi puhjeta lähellä eläkeikää. Vuosittain yhdellä henkilöllä n 2000:sta ihmisestä todetaan nivelreuma. Nivelreuman perimmäiset syntyyn vaikuttavat tekijät ovat vielä huonosti tunnetut, mutta kroonisten tulehdussairauksien tavoin sille altistaa perimä, infektiot sekä henkinen stressi.

Toisin kuin yleisesti arvellaan, nivelreuma ei tule ilmi koskaan suurten nivelten sairastumisena vaan se syntyy lähinnä kämmenten ja jalkaterän nivelten tulehduksena. Ensioireena on päkiöissä tai kämmenten rystynivelissä molemminpuolisena tuntuvaa aamujäykkyyttä, turvotusta ja liikutteluarkuutta. Päivän mittaan vaivat aluksi helpottuvat. Myöhemmin niveloireet kroonistuvat, ja niihin voi liittyä lämpöilyä sekä väsymystä.

Diagnoosi perustuu pitkän seurannan, kliinisten tutkimuslöydösten ja rtg-tutkimustuloksien yhteenvetoon. Nivelreuman tarkkaa aiheuttajaa ei vieläkään tunneta, vaikka sairastumisia seuraavia niveloireita voidaan nykylääkityksin menestyksellisesti hoitaa. Uusimmat tutkimustulokset todistavat, että varhain todetun ja hoidetun nivelreuman ennuste on selvästi parempi kuin pidemmälle kehittyneen tulehduksen. Tämä asettaa nivelreuman varhaiselle toteamiselle uusia haasteita.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät nivelreumassa kokemat oireet ovat olleet lihasjäykkyys- jähmeys, nivelen turpoaminen, jalkapöydän kipu, väsymys sekä kuume. Lisäksi käyttäjät ovat kokeneet harvemmin neljää muuta oiretta. Eniten käytetyt hoitokeinot ovat olleet reumalääkkeet, kipulääkkeet, kasvisruokavalio, liikunta, allasterapia ja kylmähoidot. Myös seitsemää muuta hoitokeinoa on käytetty. Koko listan yleisimmistä oireista ja niiden koetusta voimakkuudesta sekä hoitokeinoista ja hoitojen koetusta hyödystä näet alempaa.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen terveysarvot

2_m

Hemoglobiini

Hemoglobiini eli verenpuna on punasolujen sisällä oleva peptideistä koostuva proteiinikimppu, joka sisältää myös runsaasti rautaa. Hemoglobiini antaa verelle myös sen punaisen värin. Hemoglobiinin ...
15_m

Kipu

Kipu on ehkä yleisin lääketieteellinen oire, joka ohjaa potilaan hakemaan apua lääkärin vastaanotolta. Kipuoireen selvittely on monimuotoista johtuen kivun kokemuksen yksilöllisyydestä. Äkillisen ...
4_m

Pituus

Pituutta mitataan länsimaisessa mittausjärjestelmässä senttimetreinä. Pituuskavu vaihtelee kuitenkin eri ihmisrotujen kesken merkittävästi ilman että taustalla olisi mitään hormonaalista tai kehity...

Aiheen kysymykset