Psoriasiksen taudinkuva tunnetaan yleisesti iho-oireistaan. Osa ihopsoriasistakin sairastavista voi olla täysin oireettomia ja vastaavasti osalla iho-oireet ovat koko kehon käsittävinä läiskinä. Niveloireiden esiintyminen pxoriasiksen taudinkuvassa on vähemmin tunnettua, sillä sitä esiintyy varovaisestikin arvioiden joka kymmenennellä psoriasista sairastavalla (10-30% psoriaatikoista). Vaikea-asteisessa psoriaksessa kroonisen niveltulehduksen esiintyvyys kasvaa entisestään. Kyseessä on tällöin nivelpsoriasis, psoriasisartriitti, joka on muiden kroonisten niveltulehdusten kaltainen, pysyvä sairaus aiheuttaen hoitamattomana nivelten pehmytrakenteiden tulehdusta, arkuutta ja toiminnallista jäykistymistä nivelen toimivuuden tuhoutuessa.

Sairauden syntymekanismia ei nykyisinkään vielä tunnetta, joskin perinnöllisyydellä arvellaan olevan merkitystä sairauden synnyssä. Tyypillisesti nivelpsoriasista esiintyy sormien ja varpaiden kärkinivelissä, joskus myös muissa nivelissä ja selkärangassa. Tyypillisesti nivelpsoriasiksessa esiintyy myös kynsimuutoksia, joko pistemäisiä kuoppia tai kynsien paksuuntumista, värimuutoksia tai kokonaan irtoamista. Samoin kuin ihopsoriasiksessa psoriaasidiagnoosi voidaan tehdä tyypillisten ihooireiden ja ihosta otettavan koepalan perusteella. Nivelpsoriasiksessa nivelen turvotusta ja tulehdusta voi esiintyä useassa nivelessä ja tyypillistä oireille on aamujäykkyys ja nivel-jännerakenteiden turpoaminen. Valtaosassa nivelpsoriaasitapauksia psoriasikseen liittyvät iho-oireet syntyvät ennen niveloireita. Iho-oireiden vaikeusaste ei kuitenkaan välttämättä korreloi niveloireiden ilmaantuvuuteen. Vaikeatakin ihopsoriaasia sairastava voi olla nivelten suhteen oireeton ja vastaavasti vain lievin iho-oirein toimeentuleva psoriaatikkko voi sairastaa laaja-asteista nivelpsoriaasia.

Nivelpsoriasiksen hoito perustuu ihosairautta lievittäviin menetelmiin sekä kroonisen niveltulehduksen yksilöllisesti suunniteltuun hoitoon reumataudin suunnittelun tavoin. Käytössä ovat siten iholääkkeiden lisäksi reumatulehdusta lievittävät immuunisysteemiin vaikuttavat lääkeaineet ja tulehdusta hillitsevät lääkkeet.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät nivelpsoriaasissa kokemat oireet ovat olleet nivelkipu, nivelen liikearkuus, ihottuma, pitkittynyt kipu sekä kynsien paksuuntuminen. Lisäksi käyttäjät ovat kokeneet harvemmin kahta muuta oiretta. Eniten käytetyt hoitokeinot ovat olleet reumalääkkeet, psoriaasilääkkeet, paikalliset psoriasislääkkeet, sup-valohoito, perusvoiteet, paikalliset iholle annosteltavat valmisteet, uvb-hoito ja puva-hoito. Koko listan yleisimmistä oireista ja niiden koetusta voimakkuudesta sekä hoitokeinoista ja hoitojen koetusta hyödystä näet alempaa.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset