Nivelten yliliikkuvuus eli hypermobiliteetti on kohtalaisen yleinen ominaisuus ihmisillä, kasvavilla sekä lapsuusiässä. Kysymyksessä on nivelten rakenteellinen ominaisuus, joka mahdollistaa nivelen suuremman liikelaajuuden yli normaalin nivelen liikerajojen. Yleisimmin yliliikkuvuus on todettavissa kyynärvarren yliojennuksena, mutta myös muissa nivelissä, kuten tyypillisimmin ranteissa, polvissa ja nilkoissa. Yliliikkuvan nivelen omaava henkilö voi esimerkiksi ojentaa peukalon kyynärvarteen kiinni sekä ojentaa pikkusormen suoraan kulmaan. Suuremmissa nivelissäkin (polvi, kyynärpää) ojennus onnistuu nollakulman yli.

Kliinisesti nivelten yliliikkuvuuden aiheuttamat oireet vaihtelevat paljon. Osalla ihmisistä ei lievään yliliikkuvuustilaan liity minkäänlaisia oireita tai oireet ovat vähäiset. Toistuvan lihasrasituksen seurauksena yliliikkuva nivel rasittuu herkemmin ja menettää herkemmin tukevuuttansa, on altis niveltä ympäröivien rakenteiden jäykistymille, särky- ja kiputiloille, sekä nivelen ympärillä olevien jännerakenteiden turvotukselle. Oireita voi syntyä varsinkin äkillisiä käännöksiä, hyppimistä ja ponnistusta vaativissa tilanteissa ja urheilulajeissa. Tilaa voidaan tiettyyn rajaan saakka helpottaa yliliikkuvaa niveltä tukevilla ratkaisuilla kuten lastoilla ja ulkoisilla tuilla sekä lihasharjoittelulla, mutta esimerkiksi käytännön työelämässä yliliikkuvuudesta voi olla haittaa esimerkiksi raskaassa ruumiillisessa toistotyyppisessä työssä. Myöhemmin nivelkuluma on yliliikkuvassa nivelessä yleisempi.

Nivelten yliliikkuvuus lapsilla on tavallista ja normaalin kehityksen variaatioon liittyvää, eikä se yleensä rajoita lapsen tai nuoren harrastuksia millään tavoin. On hyvä muistaa, ettei nivelrakenteeseen sinänsä liity mitään kudosmuutoksia, jotka poikkeaisivat tavallisesta nivelestä muulla, kuin liikelaajuuden suhteen. Kilpaurheiluun tähtäävässä liikunnassa sillä saattaa kuitenkin olla merkitystä ja ongelmien ilmaantuessa asiasta on hyvä neuvotella urheilulääkärin tai urheiluun perehtyneen ortopedin kanssa. Yliliikkuva nivel voidaan todeta helposti normaalissa lääkärin tarkastuksessa selvitettäessä nivelen liikkuvuutta käsin sekä haastattelemalla potilaan kokemia oireita liikuntaan liittyen.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät nivelen yliliikkuvuudessa kokemat oireet ovat olleet nivelkipu sekä nivelen ympärillä oleva kipu. Lisäksi käyttäjät ovat kokeneet harvemmin yhtä muuta oiretta.

Nivelen yliliikkuvuus oireet Information

Oire Hlö:ä Voimakkuus
Stub Nivelkipu 3
Stub Nivelen ympärillä oleva kipu 3
Stub Nivelen ympärillä oleva kipu ja turvotus 1

Nivelen yliliikkuvuus hoidot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
12_rs Lepo 2
Stub Perussairauden hyvä hoitotasapaino 1

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset