Nilkan nivelsiteet muodostuvat nilkan sisäsivulla olevasta leveästä ja tukevasta viuhkamaisesta delta-nivelsiteestä sekä nilkan ulkosivulla olevista etummaisesta (FTA, etummainen pohjeluun ja telaluun välinen nivelside), keskimmäisestä (FC, pohjeluun ja kantaluun välinen nivelside) sekä takimmaisesta (FTP, taempi pohjeluun ja telaluun välinen side) nivelsiteestä. Nilkan nivelsiteiden avulla nilkan kimmoisuus säilyy, eikä kovassakaan rasituksessa synny rasituksen pohjalta nivelsidevammoja.

Nilkan Nivelsidevammojen kannalta keskeisiä ovat nilkan vääntymisvammat, yleisimmin nilkan kääntyminen sisäänpäin, mikä aiheuttaa voimakkaan venytyksen nilkan uloimpiin siteisiin ja samalla venähdyksen, pahimmillaan poikkimenon. Nilkan sisäsivu verhoava vahva delta-ligamentti ei juuri repeä ilman että mukana on murtumamuutosta. Nilkan ulkosivulla tyypillisin vamma on etummaisen ulomman nilkan nivelsiteen venähdys tai repeämä. Joskus etummaisen ulomman nivelsiteen repeämän lisäksi myös FC-nivelside on revennyt. Korjaus on mahdollista suorittaa leikkaamalla ja kiinnittämällä nivelsiteet uudelleen paikalleen. Toinen vaihtoehto on konservatiivinen hoitolinja, jonka jälkeen voidaan seurata tilannetta mahdollisen nilkan epävakauden varalta.

Lieväasteinen nilkan nivelsiteen nyrjähdyksestä toivutaan nopeimmillaan tukisiteen avulla muutamassa päivässä- viikon kuluessa. Nivelsidevammojen vaikeusaste kuitenkin vaihtelee ja joskus käytetään alkuvaiheessa kyynärsauvoja. Vaikeammat nivelsidevammat voivat vaatia leikkaushoidon päätteeksi keskimäärin kuukauden lepoa ennen arkiaskareisiin palautumista. Toistuva nilkkanivelen sijoiltaanmeno altistaa löysän nilkan syntymiselle.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät nilkan nivelsidevammassa kokemat oireet ovat olleet nilkkakipu, nivelen ympärillä oleva kipu ja turvotus, nivelen liikearkuus sekä pitkittynyt kipu. Eniten käytetyt hoitokeinot ovat olleet lepo, kipulääkkeet, kylmähoidot ja nilkan tähystystutkimus tai leikkaus. Myös kahta muuta hoitokeinoa on käytetty. Koko listan yleisimmistä oireista ja niiden koetusta voimakkuudesta sekä hoitokeinoista ja hoitojen koetusta hyödystä näet alempaa.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset