Lihassairaudet ovat melko harvinaisia verrattuna yleisempiin kansansairauksiin, mutta maassamme on useita tuhansia lihassurkastumasairaudesta kärsivää. Heillä on myös oma lihastautiliitto, joka antaa lihassairauksista sairastaville keskeistä informaatiota, tukea ja apua sairauteen liittyvissä kuntoutus-ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Lihassurkastumasairauden syntytapa voi olla hyvin erilainen ja toiseksi vaurion sijainti vaihtelee sijaiten eri paikassa lihasta, hermo-lihasliitosta tai hermon alueella. Syntytapa voi olla synnynnäinen, tulehduksen tai aineenvaihdunnan häiriön kautta kehittyvä. Täten lihassairaudet muodostuvat useista sadoista erilaisista sairauksista, joille yhteistä on lihaksen alentunut kyky suorittaa tehtäväänsä lihasvoiman, supistumiskyvyn ja kimmoisuuden vähentyessä. Koska sairauksien kirjo on laaja, voivat lihassairauden oireet vaihdella hyvin paljon henkeä uhkaavasta tilanteesta tuskin huomattavaan lihaksen toiminnan häiriöön.

Tunnetuimpia lihassairauksia ovat myasthenia gravis eli hermolihasliitoksen sairaus, joka syntyy elimistön omien vasta-aineiden seurauksena aiheuttaen lihasväsymystä ja lihaksen toimintakyvyn alenemista. Sairautta voi esiintyä vain silmäoireina, mutta myös yleisesti koko kehossa. Amyotrofinen lateraaliskleroosi syntyy selkäytimessä liikehermoja säätelevässä keskuksessa, jossa hermosolujen kalkkeutuminen rappeuttaa ja vaikeuttaa samalla informaation kulun kehon liikehermoja pitkin aiheuttaen lisääntyvää halvaus-ja lihastoiminnan heikkoutta.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät lihassairaudessa kokemat oireet ovat olleet hermokipu, puutuminen, väsymys, lihasjäykkyys- jähmeys sekä hidastuneisuus. Lisäksi käyttäjät ovat kokeneet harvemmin kahta muuta oiretta. Eniten käytetyt hoitokeinot ovat olleet liikunta ja perussairauden hyvä hoitotasapaino. Myös kahta muuta hoitokeinoa on käytetty. Koko listan yleisimmistä oireista ja niiden koetusta voimakkuudesta sekä hoitokeinoista ja hoitojen koetusta hyödystä näet alempaa.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä