Lääkeriippuvuudesta kärsivät ovat yhteiskunnassamme alkoholiriippuvaisia huonommin tunnettu ja tunnistettu ryhmä. Ongelma on osaksi vaiettukin, sillä riippuvuus rauhoittaville lääkeaineille on mahdollista syntyä tunnollisestikin lääkärin ohjeita noudattamalla. Luonnollisesti se ei ole ollut alkuperäisen hoidon tarkoitus.

Yleisen lääketieteen kokemuksen perusteella Suomessa riippuvuusongelma koskettaa n. 100 000 kansalaista. Käytännön kokemuksen mukaan bentsodiatsepiinit sekä unilääkkeet ovat eniten potilaiden riippuvuutta aiheuttava lääkeaineryhmä. Myös kivunhoitoon käytetyt opioidijohdokset voivat johtaa riippuvuuteen.

Warning

Hoitonetin käyttäjien useimmiten lääkeriippuvuudessa kokema oire on ollut riippuvuus. Lisäksi käyttäjät ovat kokeneet harvemmin viittä muuta oiretta.

Lääkeriippuvuus hoidot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
Stub Liikunta 2
Stub Lääkkeen käytön välttäminen 2

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen terveysarvot

6_m

Mieliala

Ihmisen mieliala kuvastaa hänen senhetkisiä tunnetilojaan. Normaaliin mielialan vaihteluun kuuluvat iloisuus, hilpeys, aurinkoisuus, tyytyväisyys yhtä yleisesti kuin apeus, alakuloisuus, masentunei...

Aiheen kysymykset