Kaihin aiheuttama näkökyvyn alenema on yleisimpiä näköön liittyviä ongelmia väkirikkaissa kehitysmaissa. Länsimaissa kaihin aiheuttamat näkökyvyn menetykset ovat lievempiä johtuen tarjolla olevista silmäkirurgian mahdollisuuksista. Käytännössä kaihi aiheuttaa silmän linssin eli mykiön samentumista, mistä johtuen valo ei pääse entiseen tapaan verkkokalvolle. Seurauksena on näön hämärtyminen ja ilman hoitoa aikaa myöten sokeus.

Kaihi on vahvasti ikääntymiseen liittyvä silmien rappeutumissairaus ja leikkaus on edenneessä kaihissa ainoa oikea hoito. Tällöin myötävaikuttavana tekijänä on jokin muu sairaus, kuten diabetes, auringonvalolle altistuminen sekä kortisonihoito. Runsaalla alkoholinkäytöllä, tupakoinnilla sekä ylipainolla on vaikutusta taudin synnyssä. Sairastumisriskit tunnetaan hyvin, mutta täsmäkeinot edelleen puuttuvat. Omaa riskiä voi jokainen vähentää oman terveyden hyvällä yleishoidolla.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät kaihissa kokemat oireet ovat olleet näköhäiriöt, häikäistyminen sekä kaksoiskuvat.

Kaihi oireet Information

Oire Hlö:ä Voimakkuus
Stub Näköhäiriöt 3
Stub Häikäistyminen 3
Stub Kaksoiskuvat 2

Kaihi hoidot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
57_rs Auringonoton välttäminen 1

Keskustelu

11_s

matilda
8. tammikuuta

Olen lukenut kaihista jonkin verran, mutta kiinnostaisi tietää miten kaihi "liikkuu", silmän liikkeiden mukaan vai liikehtiikö se myös omia aikojaan, eli voiko näkökyky vaihdella?

13_s

TriDoc
8. tammikuuta

Kaihi eli kansanomaisemmin on käytetty myös harmaakaihi-nimitystä verrattuna "viherkaihiin" eli silmänpainetautiin, joka on eri sairaus. Harmaakaihissa silmän mykiö samenee vaihtelevasti, niin että normaalisti sen läpäisevä valonsäde ei samalla tavalla tavoita silmänpohjaa, mikä voidaan aistia näön heikkenemisenä, häikäisynä tai kaksoiskuvina. Samentuma mykiön sisällä ei "liiku" fyysisesti, mutta voi leviää mykiön alueella yksilöllisesti. Samentumapiste voi olla mykiön keskellä, jolloin kaukonäkö vaikeutuu lähinäköä enemmän. Jos samentuma painottuu mykiön etu-tai takalaidalle, voi seurauksena olla häikäisyoireita ja kaksoiskuvia herkemmin.Luonnollisesti silmämunan liikkuessa valonsäteen kulma muuttuu, mikä voi aiheuttaa tunteen samentumien liikkeestä tai liikkumisesta, koska samentuman vahvuus voi mykiön pinnalla vaihdella. Syntyy ikäänkuin varjoja häikäisyn ja kaksoiskuvien lisäksi.

11_s

matilda
9. tammikuuta

Kiitoksia vastauksesta, tarkentui tuo tieto kaihista, kun ei lääkärin vast.otolla huomaa ja muista kaikkea kysellä. Kiitos !

2_s

Hoitonetti
2. joulukuuta

Rauhoittavien aineiden käyttöä on ainakin yhdistetty erilaisiin puudutuksiin kaihileikkauksen yhteydessä. Joillakin potilailla on näin rennompi olo ja tämä jo riittää. Nukutuksilla voi olla omia haitallisia vaikutuksiaan, jotka on puntaroitava erikseen. Kaihileikkausnukutus-mahdollisuutta voi tietysti kysellä eri hoitopaikoista ennakkoon.

Aiheen terveysarvot

11_m

Silmänpaine

Silmämunan kammioneste muodostaa silmämunan etu- ja takakammioon yhtenäisen sisäisen paineen, jota syntyy kammionesteen erittyessä sarveiskalvon reuna-alueiden alaiselta sädekehältä silmämunan sis...