Jännityspäänsärky on yleinen vaiva varsinkin toimistotyöntekijöillä ja se liittyy myös yleisenä oireena huimaukseen. Naiset kokevat niska-hartiaseudun oireita miehiä useammin, mikä selittynee sirommilla ylävartalon ja hartiaseudun lihaksilla, joiden staattinen kestävyys on miehiä heikompi. Mitä harjoitetummat ja voimakkaammat lihakset ovat, sitä paremmin ne kestävät staattista kuormitusta eivätkä väsy niin helposti. Jännityspäänsärky voi olla myös yhteydessä jännittämiseen, henkiseen ponnisteluun sekä mielialaan. Tästä miltei meillä kaikilla on omaa kokemusta.

Jännityspäänsäryn kokemiselle on usein tyypillistä yhteys erilaisiin yksilön elämän kuormitus- ja rasitustilanteisiin. Kansanomaisesti voidaan kuvata, kuinka henkinen paine, ylimitoitetut odotukset ja muu kuormittuneisuus voivat ilmetä myös lihasten ”kiristymisenä” hartiaseudulla. Jännitysniskan tai lihasten jännityspäänsärystä useasti kärsivä ihminen voisi parantaa omaa tilannettaan pysähtymällä arvioimaan ovatko erilaiset kohdattavat haasteet liian vaativia ja voidaanko jotain tehdä toisin kohdattavien haasteiden ja omien voimavarojen välisen ristiriidan pienentämiseksi. Arjen analysoiminen ja miettiminen auttaisi meitä jokaista sopeutumaan paremmin oman toimintakykymme rajoihin ja täten myös yleensä haitallisten oireiden määrä vähenee.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät jännityspäänsäryssä kokemat oireet ovat olleet päänsärky, hartiakipu, niskakipu, huimaus, väsymys, käsien puutuminen, stressi sekä puutuminen. Lisäksi käyttäjät ovat kokeneet harvemmin neljää muuta oiretta. Eniten käytetyt hoitokeinot ovat olleet liikunta, kipulääkkeet ja hieronta. Myös 12 muuta hoitokeinoa on käytetty. Koko listan yleisimmistä oireista ja niiden koetusta voimakkuudesta sekä hoitokeinoista ja hoitojen koetusta hyödystä näet alempaa.

Keskustelu

8_s

007
13. lokakuuta

Jännityspäänsärkyä on ollut aina toisinaan, johtuen toistotyöstä. Olen huomannut että ennaltaehkäisevä liikunta toimii siihen parhaiten. Millaisia kokemuksia teillä?

13_s

TriDoc
21. lokakuuta

Jännityspäänsärkyä voi olla tohtoreillakin. Oman kokemuksen mukaan jännityspäänsärky on vahvasti sidoksissa omiin suorituspaineisiin ja ajoittain myös riittämättömyyteen työsuorituksiin liittyen. Sitä ei vain tahdo itse aina havaita, kuinka haasteellisemmassa tilanteessa olkapäät vaistomaisesti jännittyvät ja samalla kipeytyvät. Pitäisi vain tuntea omat rajansa eikä aina yrittää liikoja. Liikunta, höveli seura ja ystävät auttavat rentoutumaan! Ysävistä on hyvä pitää kiinni. Heitä ei voi ostaa rahalla!

8_s

007
22. lokakuuta

Itsekin olen huomannut sen että jännityspäänsärkyä esiintyy varsinkin kiireissä työtilanteissa, tai jos muutoin on työn puolelta paineita. Tosiaankin ennaltaehkäisevä liikunta ja ystävät ovat hyvä apu jännityspäänsärkyyn!

2_s

f64-74
3. joulukuuta

Aina ei ole mahdollista ryhtyä liikkumaan, kun päänsärky "koputtelee" tullakseen. Olisi hyvä opetella pieniä rentoutumiskonsteja töiden lomaan: taukojumppaa ja jos ei sekään ole mahdollista, niin ainakin voi korjata ryhdin,laskea hartiat alas korvista ja ottaa muutaman tehokkaan hengitysharjoituksen. Täydellinen, nopea rentoutuminen kesken kiireen niin ettei kukaan huomaa - lienee mahdollista, mutta erinomaisen vaikeaa?!

13_s

TriDoc
3. joulukuuta

Tuo on hyvin sanottu! Avain rentoutumiseen tulisi jotenkin hankkia harjoittelemalla ja itsetuntemusta parantamalla. Mitä paremmin itsensä tuntee, sitä helpompi on säädellä olotilaansa. Jotkut selvittävät päänsäryt pienillä torkuilla, jotkut mielikuvarentoutuksella ja miettimällä mukavia. Olisi mukava kuulla eri tekniikkojen taitajilta, minkälaisia menestyksellisiä rentoutumistapoja on kehitelty!

Aiheen kysymykset