Hypotermia on ulkoisien kylmien olosuhteiden synnyttämä kehon lämpötilan alenema, joka on mahdollista kehittyä esimerkiksi henkilön sammuessa lumihankeen. Hypotermian rajana pidetään ruumiinlämpöä, joka laskee alle 35 asteen. Ensimmäisiä kehon kylmenemisestä kertovia merkkejä ovat vilunväristykset, jotka syntyvät kehon lihasvärinän kautta tarkoituksena vastustaa ylimääräisellä energiantuotannolla lämmönhukkaa. Fyysisten oireiden ohella tilan jatkuessa ovat kömpelyys ja välinpitämättömyys. Jos lämpötila tästä alenee vielä reippaasti, on vaarana tajunnan menetys.

Äkillistä hypotermiaa vähemmin tunnettu on kroonistunut lämmönsäätelyn häiriö ankarissa olosuhteissa, jossa kylmän vaikutukset näkyvät aivotoiminnan muutoksina aloitekyvyn sekä apaattisuuden suhteen sekä kyvyttömyytenä toimia ja selviytyä syntyneistä tilanteista. Erilaisissa onnettomuusselvityksissä juuri kylmän aiheuttamat alentuneet selviytymis- ja ongelmanratkaisukyvyt ovat olleet myötävaikuttavina tekijöinä menehtymiseen kylmässä.

Hypotermia hoidot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
Stub Kehon lämmittäminen 1

Keskustelu

6_s

kirmar
25. tammikuuta

Hypotermia on yksi yleisimmistä borrellioosin oireista. Voin nimittää sitä kroonistuneeksi lämmönsäätelyhäiriöksi normaali olosuhteissa.

Aiheen terveysarvot

9_m

Ruumiinlämpö

Ihminen on muiden nisäkkäiden tapaan tasalämpöinen olento. Lämmöntuottoa säätelee aivolisäkkeessä sijaitseva lämmönsäätelykeskus, joka pyrkii pitämään kaikissa olosuhteissa 36-37 asteen tasaisen ru...
1_m

Verenpaine

Verenpaineella tarkoitetaan valtimon sisäistä painetta sydämen pumpatessa tuoretta hapekasta verta aorttaan ja edelleen valtimoiden kautta kudoksiin. Verenpaineessa erotetaan sydämen työvaiheen seu...