Hypokondrinen oireyhtymä eli joskus kansanomaisesti kutsuttuna ”luulosairaus” kuuluu neuroottistasoisiin eli lieväasteisiin mielenterveyden poikkeamiin tai häiriöihin. Hypokondrinen häiriö perustuu yksilön voimakkaaseen sairastumisen pelkoon ja luuloon sairaudesta, joka perustuu ruumiillisten oireiden virheelliseen yhdistämiseen sairaudeksi. Oireilulle on tyypillistä jatkuvuus asianmukaisesta lääketieteellisestä selvittelystä, hoidosta ja vakuuttelusta huolimatta.

On arvioitu, että terveyskeskusten avohoitopotilaista n. 5-10%:lla esiintyy tähän käyttäytymismalliin viittaavia piirteitä. Oikea rauhoittava hoito olisi yksilön, ympäristön ja yhteiskunnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Kiire ja potilaslähtöinen toimintamalli saattaa hidastaa oireiston tunnistamista.

Hypokondriset oireet voivat pahimmillaan invalidisoida potilaan elämää voimakkaan sairastumisen pelon vuoksi. Ensiarvoisen tärkeää olisivat pitkät ja tutut hoitosuhteet, jossa molemmin puolin arvostavassa ja avoimessa ilmapiirissä voitaisiin käydä kiireettä läpi oireistosta kärsivän kokonaistilannetta. Usein kokenut ja tuttu yleislääkäri kykenee auttamaan merkittävästi potilaan tilannetta ja löytämään käyttäytymisratkaisuja ja vähentämään sairaudenpelkoja. Tämä olisi ensiarvoisen tärkeätä yksilön hyvinvoinnin kannalta.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen terveysarvot

6_m

Mieliala

Ihmisen mieliala kuvastaa hänen senhetkisiä tunnetilojaan. Normaaliin mielialan vaihteluun kuuluvat iloisuus, hilpeys, aurinkoisuus, tyytyväisyys yhtä yleisesti kuin apeus, alakuloisuus, masentunei...

Aiheen kysymykset