Dementia on yleiskäsite kaikille niille sairauksille, jotka aiheuttavat aivojen rappeutumista ja älyllisten toimintojen laaja-alaista heikentymistä eri mekanismeilla niin että se haittaa yksilön sosiaalista ja ammatillista selviytymistä. Yleisin dementian aiheuttaja on Alzheimerin tauti, joka on keskeisemmin kuvattu omana kappaleenaan. Seuraavaksi yleisin dementiaa aiheuttava syy on sydän ja verenkiertoelinten sairaudet (verenkiertohäiriö), joissa muutokset syntyvät joskus pienten suonten tukkeutumisten vuoksi (moni-infarkti dementia). Aiemmin kuppatauti oli merkittävä dementian syy, mutta nykyisin harvinainen. Yksinkertaistaen voidaan arvioida 80-90 % dementoivista tapauksista syntyvän juuri alzheimerin taudin sekä verenkiertoperäisen häiriön perusteella.

Yleistäen voidaan dementiivisten sairauksien ehkäisyn olevan vahvassa yhteydessä nuorempana tehtyyn aivotyöhön, terveisiin elämäntapoihin, säännölliseen liikuntaan ja verisuonisairauksien oikeaan hoitoon. Varsinkin verisuoniperäisessä dementiaa aiheuttavassa sairausmuodossa sairaus etenee portaittain verisuonen sairaustilanteen mukaan. Tunnetaan pienten verisuonien moni-infarktitaipumus tai sitten vain yksi isompi infarkti, joka merkittävästi huonontaa tvan henkistä tilaa. Dementia voi syntyä myös aivokasvaimien, aivoperäisten tulehdusten, alkoholismin, myrkytysten sekä erilaisten aineenvaihdunnallisten sairauksien seurauksena. Nämä ovat kuitenkin lukumääräisesti harvinaisempia.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen terveysarvot

6_m

Mieliala

Ihmisen mieliala kuvastaa hänen senhetkisiä tunnetilojaan. Normaaliin mielialan vaihteluun kuuluvat iloisuus, hilpeys, aurinkoisuus, tyytyväisyys yhtä yleisesti kuin apeus, alakuloisuus, masentunei...