Burnout eli suomeksi loppuunpalaminen on työyhteisöjemme keskeisimpiä sosiaalisia ongelmia. Se tarkoittaa täydellistä uupumista ja väsymystä suhteessa työmäärään, edessä oleviin haasteisiin ja kykenemättömyyttä suoriutua niistä.

Uupumiseen tai loppuunpalamiseen voivat olla syynä myös monenlaiset muut sosiaaliset ongelmat. Yksityiselämään liittyvät vastoinkäymiset voivat vähentää ihmisen energiavaroja ja aiheuttaa mielialan laskua, unettomuutta, hermostuneisuutta ja väsymystä. Työpaikan organisatoriset ristiriidat ja työnjakokysymykset sekä johtaminen voivat aiheuttaa työn suunnittelussa ja toteuttamisessa ylipääsemättömältä tuntuvia ongelmia, jolloin ihminen kokee olevansa umpikujassa.

Burnout ei ole varsinainen sairaus, vaikka siihen liittyy mielialan laskua ja masentuneisuutta sairaudenkaltaisina oireina. Ongelmana on mielialaltaan väsyneen ihmisen eristäytyminen muusta ympäristöstä, mikä vain pahentaa oireita. Yhteiskuntamme toimintarakenne vaatii meiltä yhä enemmän taitoja vaativia suorituksia ja monesti ihmisiä arvotetaan heidän suoriutumisensa kautta. Tällaisessa toimintamallissa yksilöön kohdistuvat paineet voivat kasvaa yli sietokyvyn, mikä voi johtaa pahimmassa tapauksessa uupumiseen. Ihmisten sietokyky vaihtelee yksilöllisesti, mikä pitäisi ottaa paremmin huomioon lisääntyneenä suvaitsevaisuutena ja hyväksymisenä. Elintärkeätä olisi asioiden inhimillinen selvittely oikeassa paikassa niiden oikeilla nimillä, jotta kierrettä pahentavat ongelmat voitaisiin ratkaista.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät burnoutissa kokemat oireet ovat olleet pahoinvointi ja oksentelu, masentuneisuus, hampaiden narskutus, muistihäiriöt, uupumus, vireystilan ja aloitekyvyn huononeminen sekä seksuaalinen haluttomuus. Lisäksi käyttäjät ovat kokeneet harvemmin yhtä muuta oiretta.

Keskustelu

1_s

Anonyymi
17. helmikuuta

Jaaha. Vaimo sanoi että etsi netistä. täällähän tätä on.. hitto. mutta mitä? keskivaikea uniapnea todettu viime vuonna ja samat vaivat jatkuu, hoidosta huolimatta. huimaa, päätä särkee välillä -9, kaikki menee honkiin, ei huvita edes seksi, tiskaaminen pah, ja listaa voi jatkaa. koordinaatio kärsii.. mutta onko tämä burnoutia? hmm..? avioliitto kärsii mut ei jaksa kun tapella ja olla ääliö :(
kuinhan äijän käy
t: Tuomas

11_s

f71-2165
9. syyskuuta

Se Rakkaus,se Rakkaus--Mistä rakkaus alkaa-lauletaan hengellisessä laulussa,mun kännyssäkin

Aiheen terveysarvot

7_m

Leposyke

Sydämen työvaiheen aiheuttama valtimonsisäisen verenpaineen kohoaminen voidaan mitata eri puolilta kehoa kulkevista valtimohaaroista tunnustelemalla niitä sormin. Tällöin aistitaan suonensisäisen v...
6_m

Mieliala

Ihmisen mieliala kuvastaa hänen senhetkisiä tunnetilojaan. Normaaliin mielialan vaihteluun kuuluvat iloisuus, hilpeys, aurinkoisuus, tyytyväisyys yhtä yleisesti kuin apeus, alakuloisuus, masentunei...

Aiheen kysymykset