Anoreksia on syömishäiriö, jossa yksilö vääristyneen oman kehonkuvan hahmottamisen vuoksi kokee itsensä liian lihavaksi riippumatta todellisuudesta. Kysymys on vääristyneestä minäkuvasta ja todellisuuden käsittämisestä. Tytöt sairastuvat anoreksiaan yleensä poikia herkemmin. Persoonallisuuden piirteissä on eroteltavissa kunnianhimoisuus, kurinalaisuus sekä itsensä ja kehon vääristyneen kontrolloinnin piirteitä.

Painoa kuvaava indeksi, BMI-indeksi on normaalisti 20-25 välillä, mutta anorektikolla alle 18. Anoreksian hoito on usein aloitettava sairaalassa, koska syömisen tarve on usein vähäinen ja sitä on seurattava. Oikealla hoidolla toipuminen sujuu yleensä hyvin, mutta voi vaatia myös voimakasta psykiatrista tukea.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät anoreksiassa kokemat oireet ovat olleet ruokahalun väheneminen, laihtuminen, syyllisyys-ja alemmuuden tunteet, huimaus, toivottomuus ja itsetuhoisuus, ahdistuneisuus, näköhäiriöt sekä mielenkiinnon, mielihyvän kokemisen puute. Lisäksi käyttäjät ovat kokeneet harvemmin kolmea muuta oiretta. Eniten käytetyt hoitokeinot ovat olleet henkisen hyvinvoinnin parantaminen, vähärasvainen ruokavalio, vähäsokerinen ruokavalio, keskusteluterapia ja liikunta. Koko listan yleisimmistä oireista ja niiden koetusta voimakkuudesta sekä hoitokeinoista ja hoitojen koetusta hyödystä näet alempaa.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen terveysarvot

13_m

Lihasmassa

Ihmiskehon lihakset koostuvat kolmenlaisista erilaisista lihastyypeistä. Tärkeimpiä tuki-ja liikuntaelinten sekä kehon hallinnan kannalta ovat poikkijuovaiset luurankolihakset, jotka tahdonalaisina...
6_m

Mieliala

Ihmisen mieliala kuvastaa hänen senhetkisiä tunnetilojaan. Normaaliin mielialan vaihteluun kuuluvat iloisuus, hilpeys, aurinkoisuus, tyytyväisyys yhtä yleisesti kuin apeus, alakuloisuus, masentunei...
3_m

Paino

Ihmisen painoa mitataan vakiintuneesti länsimaisessa mittajärjestelmässä kilogrammoina. Suomalaisessa neuvolajärjestelmässä paino-pituuskäyrää käytetään lasten kasvun ja kehityksen työkaluina arvio...
5_m

Painoindeksi

Painoa mitataan ns. painoindeksillä, jossa sitä verrataan pituuteen saaden vertailtavuutta pituuden ja painon suhteen. Normaalisti painoindeksi vaihtelee 20-25 välillä. Painoindeksi 20-18 viittaa ...
8_m

Verensokeri

Verensokerin tehtävänä on toimia ruoan sisältämän hiilihydraatin pilkkoutuessa suonensisäisenä energianviejänä elimistön kudoksiin. Verensokeri kohoaa elimistössä hiilihydraattipitoisen ruoan ja tä...
10_m

Vyötärönympärys

Vyötärönympärysmittaa käytetään osana ylipainon ja samalla ihonalaisen rasvakudoksen paksuuden osoittajana. Lisääntynyt rasvakudos lisää taipumusta saada metabolinen syndrooma. Varsinkin miehillä v...

Aiheen kysymykset