Amyotrofinen lateraaliskleroosi on lihassairauksista tunnetuimpia. Se syntyy selkäytimessä hermosolujen kalkkeutumisen ja rappeutumisen seurauksena, jolloin yhteydet lihaksia käskyttäviin liikehermoihin heikentyvät ja katkeavat. Taustalla on hermosolujen liitosten rappeutuminen, jonka syntytapa on edelleen epäselvä. Useita satoja ihmisiä sairastuu tähän vakavaan sairauteen vuosittain Suomessa. Oireet alkavat useimmiten joko ylä-tai alaraajojen voimien heikkoutena tai kurkkuoireina ja ovat alkuvaiheesta lähtien yksilöllisiä. Hermovaurio aiheuttaa edetessään lihasheikkoutta ja lihasten toiminnan vajavuutta ja voi edetä pikkuhiljaa tasolle, jossa normaalia hengitystoimintaa tulee tukea koneellisin keinoin.

Sairauden kulku on yksilöllinen ja ensiksi sairastuvat lihasryhmät vaihtelevat jokaisella. Sairaus syntyy kuitenkin vain liikehermojen alueelle ja kaikki aistit säilyvät normaaleina, eikä aivotoiminnassa yleensä havaita mitään muutoksia. Ymmärtämisessä tai muussa ajattelussa ei esiinny mitään poikkeavaa.

Sairauden toteamisen jälkeen kuntoutuksella voidaan hidastaa sairauden etenemistä, mutta parantavaa hoitoa ei toistaiseksi ole olemassa. Jäljellä oleva elinaika on yleensä vuosia sairauden toteamisen jälkeen. Suomesssa on olemassa oireita hidastavaa lääkehoitoa oireenmukaisena hoitona, mutta vaikutus on yksilöllinen. Pääsääntöisesti lääkehoidolla voidaan saavuttaa joskus lisää elinaikaa. Tutkimuksen alla ovat myös e-vitamiinien vaikutus saitrauden oireita hidastavina.

Amyotrofinen lateraaliskleroosi hoidot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
Stub Liikunta 1
12_rs Lepo 1
Stub Perussairauden hyvä hoitotasapaino 1

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset