Aivotärähdys syntyy pään iskuvammasta, joka syntyy tavallisimmin kaatumisen, liikenneonnettomuuden tai kovan esineen päähän iskeytymisen seurauksena. Aivotärähdyksen aiheuttama liike-energia aiheuttaa aivojen ”heilahtamisen” pään sisällä, ja sitä voi seurata jopa lyhytaikainen tajuttomuus. Yleisimmin aivotärähdyksen saaneelle ilmaantuu muutaman päivän viiveellä väsymystä, pahoinvointia, epämääräistä yleistilan alenemista, päänsärkyä tai huimausta.

Aivotärähdyksen toteaminen tapahtuu useimmin yleislääkäritasoisessa sairaanhoidossa, esimerkiksi terveyskeskuksen päivystyksessä tai sairaalan ensiapupoliklinikalla. Päähän kohdistunutta iskua ja mahdollista pään sisäistä vammaa arvioitaessa lääkärin suorittama neurologinen tutkimus on normaali. Epävarmoissa tapauksissa lisätutkimuksena tehdyssä pään tietokonekuvauksessa ei paljastu mitään merkkejä aivojensisäisestä vauriosta, eikä kuvaus anna lisäarvoa aivotärähdyksen hoidossa, joka perustuu oireiden rauhoittamiseen riittävällä levolla.

Pahimmat aivotärähdyksen oireet voivat helpottaa muutamassa päivässä, mutta väsymysoireita voi esiintyä vielä muutaman viikon ajan vahingon sattumisesta. Aivotärähdyksessä ei synny myöskään pysyviä vaurioita aivokudokseen eikä hermoston toimintaan. Parasta ennaltaehkäisyä on suojaavan kypärän käyttäminen Liikuttaessa pyörällä tai muulla kaksipyöräisellä ajoneuvolla tai kovavauhtista urheilulajia ( jääkiekko, jääpallo) harrastaessa.

Warning

Hoitonetin käyttäjien yleisimmät aivotärähdyksessä kokemat oireet ovat olleet päänsärky, huimaus, pahoinvointi ja oksentelu, sekavuustila, pyörtyminen, poissaolokohtaus, vireystilan ja aloitekyvyn huononeminen sekä korvien soiminen. Lisäksi käyttäjät ovat kokeneet harvemmin kahta muuta oiretta. Eniten käytetyt hoitokeinot ovat olleet lepo, vuodelepo ja perussairauden hyvä hoitotasapaino. Koko listan yleisimmistä oireista ja niiden koetusta voimakkuudesta sekä hoitokeinoista ja hoitojen koetusta hyödystä näet alempaa.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset