Stub

Fasettilukko-oireet

Fasettilukko-oireilla tarkoitetaan selkänikamien välisten pienten nivelten liikkuvuuden ja elastisuuden vähenemistä (”lukkiutumista”). Selkänikamat niveltyvät toisiinsa päällekkäin pienten nivelten...
Stub

Hartiakipu

Hartiakipu on yleisimpiä tuki-ja liikuntaelinoireita, mutta se voi liittyä myös muihin sairauksiin kuten äkillisiin tai kroonisiin hengitystieinfektioihin, kroonisiin hengitystieairauksiin kuten as...
Stub

Heijastekipu

Heijastekivulla tarkoitetaan tässä yhteydessä hermojen kautta välittyvää säteilykipua, jota syntyy yleisesti erilaisissa tuki- ja liikuntaelinten sairaustilanteissa. Heijastekipu voi syntyä hermon...
Stub

Jalkapöydän kipu

Jalkapöydän kipu on yleinen kiputila, josta miltei kaikilla ihmisillä on kokemuksia. Syyt ovat selkeät. Jalkapöydän rakenne on holvimainen jalkaterän luiden ja niitä kimmoisasti sitovien nivelsitei...
Stub

Kantapääkipu

Kantapääkipu on yleisin jalan kiputila varsinkin työssä käyvillä ihmisillä, jotka kävelevät ja seisovat paljon työnsä aikana altistuen myös säiden vaihteluille. Yleinen syy kantapääkivun aiheuttaja...
Stub

Kaularankakipu

Pään liikkeistä, kannatuksesta ja hermotuksen suojaamisesta vastaava kaularanka on osa selkärankaa ja koostuu seitsemästä nikamasta. Kaularanka on joustavuudestaan johtuen altis erilaisille lihasjä...
Stub

Kipeä olkapää

Olkapään kiputila on varsinkin työikäisten ihmisten yleinen ongelma. Olkapään keskeisen alueen muodostaa olkanivel, jonka ympäröimä pallomainen kiertäjäkalvosinjännerakenne mahdollistaa olkapään ...
Stub

Kylkikipu

Kylkikipu on yleinen oire erilaisissa vapaa-ajan pelitilanteissa tai työtapaturmissa sattuvissa kyljen ruhjevammoissa. Kylkikipua voi esiintyä myös hengitystieinfektioihin liittyen (keuhkokuume, ke...
Stub

Kyynärpään kipu

Kyynärpään kivun tavallisin syy on ns tenniskyynärpään (lateraaliepikondyliitti) aiheuttama kiputila olkaluun ulomman nivelnastan kohdalla. Olkaluun ulompaan nivelnastaan kiinnittyvät mm. kyynärva...
Stub

Lonkkakipu

Lonkan ympärillä on paljon pehmyosakudoksista koostuvia rakenteita, lihaksia, jänteitä sekä nivelsiteitä joista kukin yksinään pystyy aiheuttamaan pakaran ja lonkan alueen kiputilan. Yleisesti pa...
68_m

Nilkkakipu

Nilkan alueen kiputiloja syntyy nuorilla ja aktiivi-ikäisillä nilkkaan kohdistuneisiin vammojen tai nyrjähdysten johdosta. Mahdollisuus nilkan sijoiltaanmenoille kasvaa vammojen ja nilkan rakent...
Stub

Niskajäykkyys

Jäykkä niska on yleinen tuki- ja liikuntaelinsairauden oire. Kohtalainen niskajäykkyys voi liittyä lihasjännityksen laukaisemaan päänsärkyoireistoon, jonka osana saattaa kehittyä pään kääntöliikkee...
193_m

Niskakipu

Niskakipu on yleisimpiä tuki-ja liikuntaelinoireita, mutta se voi liittyä myös muihin sairauksiin kuten verenpainetautiin, infektioihin sekä äkillisiin henkisiin vastoinkäymisiin kuten ahdistuksee...
77_m

Niskan venähdys

Niskan venähdys syntyy usein liikenteessä autokolarin yhteydessä, jossa äkillisen pysähtymisen seurauksena pää heilahtaa eteenpäin turvavyön sitoessa keskiruumista, jolloin saattaa syntyä niskan ve...
Stub

Nivelen liikearkuus

Terve nivel kestää nivelen toiminnalle tyypillistä rasitusta hyvin, eikä nivelen kuormittaminen tavallisesti aiheuta sen kulumista. Poikkeuksen aiheuttaa niveleeseen kohdistunut poikkeava ulkoinen ...
Stub

Nivelen pullistuma

Niveleen syntyvä pullistuma on merkki nivelkapselin ja sitä ympäröivien sidekudosten osittaisesta pettämisestä ja sen seurauksena pullistumisesta jopa ihon pintaan saakka. Tällaisesta muutoksesta k...
Stub

Nivelen ympärillä oleva kipu

Nivelen ympärillä olevien rakenteiden tulehtuminen tulkitaan usein nivelen sisäiseksi, koska pääasialliset oireet, kipu ja turvotus paikantuvat nivelen päälle, tai välittömään läheisyyteen, jolloin...
Stub

Nivelen ympärillä oleva kipu ja turvotus

Nivelen ympärillä olevien tukikudosrakenteiden tulehtuminen sekoitetaan usein nivelen sisäiseksi, koska pääasialliset oireet, kipu ja turvotus paikantuvat nivelen päälle, tai välittömään läheisyyte...
Stub

Nivelkipu

Nivelkivut ovat ihmisillä yleinen oireryhmä, joka käsittää useita eri sairauksia sekä oireistoja. Vanhemmilla ihmisillä nivelkivut ovat usein seurausta nivelten iänmukaisesta kulumisesta ja rappeut...
Stub

Pohkeen kipu

Pohjekipu on tavallinen lääkärin vastaanotolle hakeutumisen syy. Liikunnan aiheuttamat pohkeen rasitustilat ovat varsin tavallisia. Esimerkiksi liian kylmänä tai jäykistyneenä suoritetun voimakkaan...
70_m

Polven turvotus

Polvinivelen nesteily eli hydrops on kohtalaisen yleinen oire äkilisissä tai kroonistyyppisissä polven sairauksissa. Polvinivelen nesteilyllä tarkoitetaan polvinivelen sisälle kertyvää kellertävää...
69_m

Polvikipu

Kipu polvessa on hyvin tavallinen oire varsinkin työikäisillä ihmisillä, joilla polven ongelmat tulevat ilmi yleisesti liikarasituksen, liikuntavammojen tai muiden tekijöiden (ylipaino) seurauksena...
162_m

Rannekipu

Rannekivun taustalla ikääntyvillä ihmisillä tavallisin syy on ranteen nivelrikko, jonka taustalla voi joskus olla vanha ranteen murtuma. Ranteen tyypillisimpien murtumien hoidossa alkuperäisen ana...
157_m

Säärikipu

Säären etuosan kipu syntyy tyypillisimmin usein urheilevilla ihmisillä liittyen alaraajoihin kohdistuvaan rasitukseen, jossa säären etuosan rakenteiden muodostama lihasaitio ahtautuu ja siihen muod...
80_m

Selkäkipu

Selkäranka on nikamien muodostamalta rakenteeltaan S-kirjaimen muotoinen, mikä mahdollistaa selkärangalle kohdistuvan ylävartalon painon joustavan jakautumisen. Selkärangan liikkuvuuden ja toiminna...
Stub

Veripolvi

Veripolvi syntyy usein erilaisten vakava-asteisten polvivammojen seurauksena, jossa ulkoinen energia on joko ruhjonut tai vääntänyt polvea siten, että on syntynyt polvensisäisiä nivelside-, kierukk...