Stub

Alaraajojen turvotus

Alaraajojen molemminpuolinen turvotus voi kesäaikaan Suomen ilmastossa johtua hellerajan ylittävästä lämpötilasta ja turvotus on lievänä normaali fysiologinen reaktio, jos sen lisäksi ei esiinny m...
Stub

Alhainen verenpaine

Alhaisen verenpaineen merkki voi olla ajoittainen silmien sumeneminen ja pyörtyily, esimerkiksi nopeasti ylös noustessa. Nuorella murrosikäisellä lapsella alhainen verenpaine ja silmien ajoittainen...
Stub

Katkokävelyoire

Katkokävelyoire on yksi alaraajojen valtimotaudin pääoireista. Pitkälle edenneessä alaraajojen valtimotaudissa alaraajojen valtimot ahtautuvat (ateroskleroosi), jonka vuoksi verenkierto alaraajoihi...
Stub

Kohonnut verenpaine

Verenpaine voidaan arvioida kohonneeksi, kun se ylittää yli 135/90 tason. Normaalina pidettävää verenpainetta pidetään 120/80. Koholla oleva verenpaine on merkittävä, yleinen oire varsinkin 35-ikäv...
Stub

Pinnallisten laskimoiden pullistumat

Pinnallisten laskimoiden pullistumat eli toiselta nimeltään suonikohjut ovat yleinen oire ja löydös varsinkin ikääntyvillä ihmisillä. Pinnalliset laskimopullistumat ja -laajentumat syntyvät laskim...
Stub

Rintakehällä tuntuvat muljahdukset

Rintakehällä tuntuvat muljahdustuntemukset ja hetkittäinen ahdistava tai painon tuntemus liittyvät usein sydämen harmittomiin lisälyönteihin. Ne voivat tuntua myös ikään kuin sydän "jättäisi lyönni...
Stub

Rintakipu

Erilaisista syistä johtuva rintakipu on yleinen oire yleislääkärin päivystysvastaanotolla tai sairaalan ensiapupoliklinikalla. Nuorilla, alle 30-vuotiailla ihmisillä sepelvaltimotauti on vielä suh...
Stub

Tykyttely

Tykyttelyllä tarkoitetaan yleensä sydämen nopeaa pulssia. Normaali pulssitaso vaihtelee 45-75 lyöntiä/min. Tämän ylittävältä osalta voidaan puhua nopealyöntisyydestä tai tykyttelystä, joka kuvaa tu...