Stub

Autonomisen hermoston neuropatiaoireet

Diabetekseen liittyvät neuropatiaoireet eli suomeksi hermovaurio-oireet voivat liittyä lisäsairautena sekä nuoruus että vanhuusiän diabetekseen. Noin puolella diabetestä sairastavista kehittyy diab...
Stub

Huonokuntoisuus

Huonokuntoisuus vanhuksella viittaa iäkkäiden ihmisten yleistilan ja hyvinvoinnin heikkenemiseen, monisairauteen ja lisääntyneeseen avun tarpeeseen. Huonokuntoisuus vanhuksella on merkittävä oire, ...
Stub

Kilpirauhasen kyhmy

Kilpirauhasen kyhmyt tai niiden epäily ovat melko tavallinen yleislääkärillä käynnin aihe. Usein kaulalla esiintyy erilaisia kiputiloja, joissa kilpirauhasen kyhmyt on otettava yhtenä vaihtoehtoina...
96_m

Kuume

Kuumeella tarkoitetaan elimistön ruumiinlämpötilaa, joka kainalosta mitattuna nousee yli 37.5 asteen. Tätä alemmasta lämpötilasta käytetään nimitystä lämpöily. Kuume on elimistön puolustusreaktio u...
Stub

Laihtuminen

Ilman muutosta entisistä ruokailutottumuksista ilmennyt laihtuminen voi johtua monesta syystä. Perusaineenvaihduntamme ei kovin paljon muutu, mutta pienetkin huomaamattomat muutokset liikuntatottum...
173_m

Neuropatia oireet alaraajoissa

Diabeteksen neuropatiaoireet eli suomeksi hermovaurio-oireet voivat liittyä lisäsairautena sekä nuoruus että vanhuusiän diabetekseen. Noin puolella diabetestä sairastavista kehittyy diabeteksen her...
Stub

Nivelen turpoaminen

Nivelen turpoamisen syynä voi olla nivelensisäinen syy (kuluma, ruston vaurio virustauti tai bakteeri-infektio). Nivelen turpoaminen voi myös olla ensimmäinen oire elimistön kroonisessa tulehdussai...
Stub

Palelu

Palelu oireena voi syntyä kehonulkoisen ympäristön alhaisemman lämpötilan vaikutuksen takia, jossa vastavaikutuksena keho voi yrittää vastustaa lämmönhukkaa lihasvärinän avulla. Palelun tunne voi s...
102_m

Pitkittynyt kuumeilu

Pitkittyneellä kuumeella tarkoitetaan yli 2 viikkoa yhtäjaksoisesti jatkunutta yli 37.5 kuumetta. Yli 2 viikkoa jatkunut kuume ei ole välttämättä jokapäiväinen oire yleislääkärin vastaanotolla, jot...
Stub

Suonenveto

Suonenvedolla käsitetään äkillistä, ennalta-aavistamatonta lihaksen supistumista, joka tavallisesti myös aikaansaa voimakkaan kiputuntemuksen supistusalueella. Useilla ihmisillä on kokemusta suonen...
Stub

Ylipaino

Ylipainon synnyssä keskeistä on ravinnosta saatava liian suuri energiamäärä suhteessa sen kulutukseen. Elimistön tehtäväksi jää ylimääräisen energian varastointi ihonalaiseksi rasvakudokseksi, jonk...