Stub

Ahdistuneisuus

Ahdistuneisuus on osana ihmisen persoonallisuutta ollut evoluution kuluessa välttämätön ihmiskunnan selviytymisen kannalta. Persoonallisuuden piirteenä terve ahdistuneisuus on valmistanut ihmistä v...
Stub

Hermostuminen, agressiivisuus

Taipumus hermostumiseen, kiihtymiseen, vihamielisyyteen ja sitä seuraavaan hyökkäävään käytökseen on valtaosin persoonallisuuteen ja sen häiriöön liittyvä kysymys. Persoonallisuuden häiriö ei ole s...
Stub

Liikaunisuus

Unen tarve vaihtelee eri ikäkausiin liittyen. Pieni vastasyntynyt lapsi nukkuu suurimman osan vuorokaudesta ja leikki-ikäiselläkin unen tarve on aikuista suurempi, keskimäärin 9-10 tuntia vuorokaud...
Stub

Masentuneisuus

Masennus on osa luonnollisia perustunteitamme. Normaaliin mielialan aaltoiluun ja vaihteluun liittyy pettymystä, mielen alakuloa, menetyksen tai tyhjyyden tunnetta tai muuta kielteiseksi koettua tu...
Stub

Mielenkiinnon, mielihyvän kokemisen puute

Masennuksen keskeisiä oireita ovat mielialan laskuun liittyvä mielihyvän, mielenkiinnon ja nautinnon kokemisen puute, joka pidempään jatkuessaan aiheuttaa merkityksettömyyttä, toivottomuutta ja alt...
Stub

Painajaisunet

Lapsilla unien näkeminen on aikuisia yleisempää. Unien näkemisellä voidaan alitajuisesti käsitellä päiväaikaisia tapahtumia, pelkoja, erilaisia ristiriitatilanteita sekä menetyksen tunnetta ja ne l...
Stub

Pidempiaikainen väsymys

Väsymys on ihmisten tavallisimpia kokemia oireita ja täten normaali fysiologinen reaktio työlle, erilaiselle fyysiselle ja henkiselle rasitukselle sekä univajeelle. Kiireinen, aikatauluun sidottu e...
Stub

Riippuvuus

Riippuvuudella eli addiktiolla tarkoitetaan syntynyttä riippuvuutta mm. erilaisista nautintoaineista kuten alkoholista, tupakasta sekä huumeista. Riippuvuus voi olla fyysistä, psyykkistä tai molemp...
Stub

Ruokahalun kasvu

Ruokahalun muutokset voivat olla ominaisia sekä fyysisille että psyykkisille sairaustiloille. Ruokahalun häiriöitä on kuvattu erilaisten aineenvaihduntasairauksien yhteydessä (diabetes, kilpirauhas...
Stub

Ruokahalun väheneminen

Ruokahalun muutokset voivat olla ominaisia sekä fyysisille että psyykkisille sairaustiloille. Ruokahalun häiriöitä on kuvattu erilaisten aineenvaihduntasairauksien yhteydessä ( diabetes, kilpirauha...
Stub

Seksuaalinen haluttomuus

Seksuaalinen haluttomuus on erilaista eri ikäisillä ihmisillä. Nuorilla haluttomuus voi johtua liian nuorena aloitetusta seksielämästä. Aikuisilla seksuaalinen haluttomuus voi olla molempien sukupu...
120_m

Stressi

Stressin voidaan katsoa syntyvän yksilön ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta, johon ihminen aina reagoi oman elimistönsä vastavaikutuksella. Jos vuorovaikutustilanne koetaan jotenkin kie...
Stub

Suorittamisen pakko

Suorittamisen pakko voi olla ahdistuneisuuteen liittyvä oire, jossa ihminen kokee tarpeelliseksi erilaisilla tarkistavilla toimenpiteillä (kotona keittolevyjen tarkistaminen) suojelevansa läheisiää...
Stub

Syyllisyys-ja alemmuuden tunteet

Syyllisyyden ja alemmuuden/arvottomuuden tunteet ovat masentuneelle mielialalle tyypillisiä ja kuvaavia mielialoja. Alentunut mielihyvän, nautinnon ja onnistumisen kokemisen elämykset vähenevät ja ...
Stub

Toivottomuus ja itsetuhoisuus

Epätoivoiset ja itsetuhoiset ajatukset ovat ominaisia vakavan masennuksen oireita. Ihminen on menettänyt merkittävästi uskoaan ja luottamustaan omiin kykyihinsä eikä koe saavansa mielihyvän tai mer...
Stub

Unettomuus

Unettomuudella tarkoitetaan unensaantiin, unen pituuteen tai varhaisen heräämiseen liittyviä häiriötiloja. Aikuisella normaali yöuni katsotaan olevan 7-9 tunnin välillä. Tätä lyhyempi yöuni on taip...
Stub

Uupumus

Uupumus on koettu tunnetila, joka liittyy yleensä psyykkisestä syystä johtuvaan voimattomuuden ja väsymyksen tunteeseen suhteessa ympäristöön tai sen vaatimuksiin. Ihminen kokee omat kykynsä riittä...
Stub

Vireystilan ja aloitekyvyn huononeminen

Ihmisen vireystila ja aloitekyky voi vaihdella erilaisiin sairauksiin liittyen. Se liittyy yleensä jossakin määrin fysiologisena ilmiönä myös ikääntymiseen vaikkakin yksilölliset erot ovat huomatta...
Stub

Vireystilan ja aloitekyvyn paraneminen

Ihmisen vireystila ja aloitekyky voi vaihdella erilaisiin sairauksiin liittyen. Se liittyy yleensä jossakin määrin fysiologisena ilmiönä myös ikääntymiseen vaikkakin yksilölliset erot ovat huomatta...