9_m

Elohiiri

Tavallinen terveelläkin ihmisellä esiintyvä elohiiri on tavallinen ja tahaton oire. Se syntyy pitkäjuovaisten lihasten tahattoman nykinän seurauksena. Elohiiri voi esiintyä alaraajoissa pohkeen al...
8_m

Halvaus

Halvaus on yleensä vakava oire, joka kuvastaa jonkin ruumiinosan lihaksen tai lihasryhmän toiminnan heikentymistä. Sen lisäksi hermon lamaantuminen voi synnyttää tuntoalueen, näön ja puheen alueen ...
11_m

Hermokipu

Meillä on kehittynyt tuntohermojärjestelmä aistitoimintojemme osana varoittamassa ajoissa tunnon ja kivun avulla kehoa uhkaavista vaaroista. Neuralgiasta puhutaan, kun hermokivun syntymisen syytä e...
140_m

Hidastuneisuus

Vanhemmilla ihmisillä erilaisten toimintojen ja liikkeiden hidastuminen on normaali fysiologinen ilmiö. Jos liikkeiden tai toimintojen aloittamisessa tai suorittamisessa alkaa olla merkittäviä vaik...
5_m

Huimaus

Huimauksella on monta määritelmää. Yleisesti sillä tarkoitetaan häiriötä oman kehon ja ympäristön hahmottamisessa. Käytännössä huimauksen luonnetta selventää huimauksen syntytapa. Eteen-taaksepäin...
72_m

Käsien puutuminen

Käsien puutumisen taustalla voidaan usein todeta jännityspäänsärkyyn liittyviä lihasjännitteitä jotka ovat yhteydessä ajoittain myös käsien puutumiseen. Yläraajojen alueella kulkevat erilliset her...
182_m

Kognitio-oireet

Ihmisen kognitiivisten toimintojen arvioimisella tarkoitetaan kansanomaisesti yksilöllistä henkisen tason arvioimista, mikä pitää sisällään yksilöllisen havaitsemiseen, tunnistamiseen, tiedon vast...
Stub

Kouristelu

Kouristelu liitetään tyypillisesti epileptiseen kohtaukseen, jossa potilas menettää tajuntansa ja alkaa rytmisesti kouristelemaan kaikilla raajoilla. Samalla suupielestä voi erittyä sylkeä tai vaah...
Stub

Lihaksen supistelu ja nykinä

Kehomme näkyvien lihasten supistelu ja nykinä on yleinen ja tahaton ilmiö, jonka taustalla ei yleensä ole kehittyvää sairautta tai neurologista häiriötä. Hermostossa, hermo-lihasliitoksissa ja lih...
Stub

Lihasheikkous ja lihassurkastumat

Lihasheikkous ja surkastumat ovat ominaisia erilaisista syistä johtuville harvinaisille luurankolihasten sairauksille eli myopatioille. Voimakkuudeltaan lihasheikkous voi olla vaihtelevaa samassaki...
139_m

Lihasjäykkyys- jähmeys

Lihasjäykkyys on yleinen oire poikkeavan ruumiillisen rasituksen tai suorituksen jälkeen. Toisaalta lihasjäykkyyttä voi syntyä erilaisten vammojen ja pitkäaikaisen liikkumattomuuden jälkeen nuorell...
Stub

Muistihäiriöt

Kiire, stressi, ylikuormitus, mielialan ongelmat, univaje sekä alkoholin käyttö sekä rauhoittavat lääkeaineet vaikuttavat muistamiseen ja mieleen palauttamiseen. Ikääntymisen yhteydessä jotkut ihmi...
1_m

Päänsärky

Päänsärky on ihmisten yleisimpiä kokemia oireita. Sitä voidaan kuvata hyvin eri tavoilla, kuten jomottavana, jyskyttävänä, pistävänä ja tylppänä kipuna. Aikuisilla ihmisillä päänsärky on usein yhte...
Stub

Poissaolokohtaus

Poissaolokohtaus on epileptisen kouristuskohtauksen ohella keskeinen epilepsian oire, joka on jäänyt vähemmän tunnettuna kouristuskohtauksen varjoon. Poissaolokohtaukset esiintyvät yleisesti lapsuu...
Stub

Punastuminen

Ihon punastuminen on ei-tahdonalaisen hermoston säätelemä reaktio, joka voi syntyä ihmisillä hämmentävässä ja hankalaksi koetussa tilanteessa osana psyykkistä reagointia. Punoitusreaktion aiheutt...
Stub

Puutuminen

Puutumisoire on yleinen ylä- ja alaraajojen alueella. Puutumisoireen voivat aiheuttaa pitkäaikainen samassa staattisessa asennossa oleminen nivelten ollessa taivutettuina. Tilanne on tuttu pitkään...
104_m

Pyörtyminen

Pyörtyminen tapahtuu useimmiten ns. vasovagaalisen refleksin kautta. Sydän pyrkii pitämään aivovaltimoissa verenpaineen riittävänä, jotta runsaasti hapekasta verta kuluttavat aivot saavat riittävä...
Stub

Raajojen hermostuneisuus

Yleisimmin raajojen hermostuneisuus liitetään levottomat jalat oireyhtymään, jossa keskeinen oire on alaraajojen levossa esiintyvä "hermostuneisuus". Joskus samantapaisia oireita saattaa aiheuttaa ...
Stub

Sekavuustila

Sekavuustilan taustalla olevat tekijät ja sairaudet vaihtelevat merkittävästi iän ja sukupuolen mukaan. Vanhuksilla korkea ikä, huono yleiskunto, univaje, stressitila ja perussairauksien pahenemine...
Stub

Vapina (lepovapina)

Vapinaa erotetaan kahta eri lajia, lepovapina ja liikevapina. Nimensä mukaisesti lepovapina on kehon staattisessa ja liikkumattomassa tilassa esiintyvää edestakaista ruumiinosan liikettä. Tyypilli...
Stub

Vapina (liikevapina)

Vapinaa erotetaan kahta eri lajia, lepovapina ja liikevapina. Nimensä mukaisesti liikevapina on kehon liiketilassa esiintyvää edestakaista ruumiinosan liikettä. Se esiintyy nimensä mukaisesti kä...
148_m

Väsymys

Väsymys on ihmisten tavallisimpia kokemia oireita ja täten normaali fysiologinen reaktio työlle, erilaiselle fyysiselle ja henkiselle rasitukselle sekä univajeelle. Väsymys voi esiintyä kroonisluon...