Ihmisen vireystila ja aloitekyky voi vaihdella erilaisiin sairauksiin liittyen. Se liittyy yleensä jossakin määrin fysiologisena ilmiönä myös ikääntymiseen vaikkakin yksilölliset erot ovat huomattavat. Vireystila on yleensä alentunut mielialan laskuun, kilpirauhasen vajaatoimintaan sekä erilaisiin neurologisiin sairauksiin liittyen vanhemmilla ihmisillä. Vireystilaa alentaa valvominen, unirytmin häiriintyminen sekä huumaavien aineiden käyttö (krapula).

Vireystila voi olla kohonnut kilpirauhasen liikatoiminnassa, erilaisissa ahdistuneisuushäiriöissä (mania) sekä persoonallisuushäiriöissä (psykopatia) sekä alkoholin ja lääkeaineiden käytön nousuvaiheeseen liittyen. Vireystilaa saattaa nostaa liiallinen kahvin tai kofeiinipitoisten-juomien nauttiminen. Kofeiinin vuorokautisen määrän noustessa suureksi saattaa päivärytmin ja vireystason tasapaino horjua, mikä saattaa johtaa äkillisiin vireystason laskuihin varsinkin iltapäivisin. Vireystilaa tasaavat yleisesti säännölliset elämäntavat, riittävä yöuni, liikunta ja kevyt ruokavalio sekä päihteiden käytön välttäminen.

Yleisimmät aiheuttajat Information

Sairaus Hlö:ä Voimakkuus

Käytetyimmät lievityskeinot Information

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset