Suorittamisen pakko voi olla ahdistuneisuuteen liittyvä oire, jossa ihminen kokee tarpeelliseksi erilaisilla tarkistavilla toimenpiteillä (kotona keittolevyjen tarkistaminen) suojelevansa läheisiään ja ympäristöä. Oire on yleinen ja esiintyy harmittomana useilla ihmisillä, mutta voi pahentuessaan muodostua elämää rajoittavaksi, keskeisesti invalidisoivaksi pakko-oireiseksi häiriöksi, joka vaatii asianmukaista hoitoa.

Pedantti persoonallisuudenpiirre ja pikkutarkkuus voivat olla hyviä ominaisuuksia työelämässä, ja ne saattavat joskus selittyä neuroottisilla persoonallisuudenpiirteillä. Kyseessä ei ole sairaudenoire vaan normaalia ihmisen persoonallisuuden variaatiota, jossa velvollisuudentuntoisuus ja joskus täydellisyydenkin tavoittelu kuvaavat keskeisesti ihmisen toimintatapaa. Huolehtivaisuus persoonallisuudenpiirteenä käsittelee samaa asiaa ja kysymyksessä lienee osittain myös hormonaalisilla seikoilla selittyvä sukupuolikysymys.

Warning

Hoitonetin käyttäjillä suorittamisen pakon aiheuttaja on usein ollut yleinen ahdistuneisuus tai pakko-oireinen häiriö. Lisäksi suorittamisen pakko on voinut liittyä yhteen muuhun sairauteen.

Yleisimmät aiheuttajat Information

Sairaus Hlö:ä Voimakkuus
94_rs Yleinen ahdistuneisuus 12
96_rs Pakko-oireinen häiriö 9
145_rs Sepelvaltimotauti 2

Käytetyimmät lievityskeinot Information

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä