Sekavuustilan taustalla olevat tekijät ja sairaudet vaihtelevat merkittävästi iän ja sukupuolen mukaan. Vanhuksilla korkea ikä, huono yleiskunto, univaje, stressitila ja perussairauksien paheneminen edesauttavat sekavuustilan syntymistä eikä taustalla välttämättä tarvitse olla muuta syytä. Nuoremmilla ja keski-ikäisillä ihmisillä puhkeavat äkilliset sairaustilat,myrkytystilat sekä leikkauksen jälkitilat voivat selittää oireiden syntymistä.

Yleisen lääketieteellisen kokemuksen mukaan yleisvastaanotolla tavattavista sekavuuspotilaista merkittävällä osalla on alkoholitausta. Pitkäaikaisen alkoholikäytön jälkeen vieroitusvaiheessa saattaa käyttäjälle syntyä sekavuustila (delirium), jonka piirteinä ovat ajan- ja paikantajun häiriöt, yleinen sekavuus, johon voi liittyä ahdistuneisuutta, sympaattisen hermoston kiihtyminen, sydämen syketason nousu, hikoilu ja kiihtyneisyys ja unirytmin puuttuminen.

Warning

Hoitonetin käyttäjillä sekavuustilan aiheuttaja on usein ollut aivotärähdys tai auringonpistos. Lisäksi sekavuustila on voinut liittyä 11 muuhun sairauteen.

Käytetyimmät lievityskeinot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
Stub Perussairauden hyvä hoitotasapaino 1

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset