Poissaolokohtaus on epileptisen kouristuskohtauksen ohella keskeinen epilepsian oire, joka on jäänyt vähemmän tunnettuna kouristuskohtauksen varjoon. Poissaolokohtaukset esiintyvät yleisesti lapsuus- ja nuoruusiän aikana ja niitä esiintyy harvoin aikuisilla. Oireena on lyhyt poissaolo ja tajunnanalenema, jonka jälkeen potilas jatkaa entisiä toimintojaan normaalisti. Kohtauksen aikana voi esiintyä kasvojen alueella sekä raajoissa lihasnykäyksiä.

Poissaolokohtausta muistuttavia oireita voi esiintyä myös muissa sairauksissa iäkkäämmillä ihmisillä. Usein perussyynä kohtauksiin ovat verenkierrolliset häiriöt, kuten ohimenevä aivoverenkiertohäiriö, sydäninfarkti sekä aivohalvaus. Aivotärähdyksen vaikutuksesta voi myös syntyä muistamattomuus/sekavuustila, joka läheisesti muistuttaa poissaolokohtausta.

Warning

Hoitonetin käyttäjillä poissaolokohtauksen aiheuttaja on usein ollut epilepsia. Lisäksi poissaolokohtaus on voinut liittyä kahdeksaan muuhun sairauteen.

Käytetyimmät lievityskeinot Information

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä