Lapsilla unien näkeminen on aikuisia yleisempää. Unien näkemisellä voidaan alitajuisesti käsitellä päiväaikaisia tapahtumia, pelkoja, erilaisia ristiriitatilanteita sekä menetyksen tunnetta ja ne liittyvät osana lapsen persoonallisuuden muodostumiseen. Painajaisunissa voi tulla esille muunnellusti omaan persoonallisuuteen ja itsetuntoon liittyviä uhkia.

Myös aikuisilla miltei puolella esiintyy unennäkemistä, vaikkakin lapsia vähäisemmässä määrin. Painajaisunia esiintyy satunnaisesti miltei kaikilla ihmisillä. Niitä voi esiintyä lisääntyvästi herkillä persoonilla osana oirekuvaa tai erilaisissa mielialahäiriöissä.

Huumausaineiden, piristeiden ja alkoholin käyttö yleensä lisäävät painajaisunia tai ne liittyvät niiden vieroitusvaiheeseen. Lääkkeistä verenpainelääkkeinä käytettävillä b-salpaajilla saattaa sivuvaikutuksena joillakin käyttäjillä esiintyä painajaisten näkemistä yöunien aikana. Yleisimmin painajaisunet liitetään normaalin variaatioon, mutta pitkittyessään voivat olla merkki psyykkisen tasapainon häiriöstä tai merkittävästä emotionaalisesta muutoksesta.

Warning

Hoitonetin käyttäjillä painajaisunien aiheuttaja on usein ollut masennus tai yleinen ahdistuneisuus. Lisäksi painajaisunet on voinut liittyä kahteen muuhun sairauteen.

Yleisimmät aiheuttajat Information

Sairaus Hlö:ä Voimakkuus
5_rs Masennus 35
94_rs Yleinen ahdistuneisuus 21
101_rs Pitkäaikainen masennus 15
115_rs Alkoholismi 1

Käytetyimmät lievityskeinot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
Stub Bentsodiatsepiinin johdokset 1

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset