Terve nivel kestää nivelen toiminnalle tyypillistä rasitusta hyvin, eikä nivelen kuormittaminen tavallisesti aiheuta sen kulumista. Poikkeuksen aiheuttaa niveleeseen kohdistunut poikkeava ulkoinen isku tai ruhjevamma, joka aiheuttaa vaurion ympäröivään nivelkapseliin, ja siten lisää riskiä myös nivelrikon kehittymiseen.

Nivelen liikearkuus on yleinen oire keski-iästä lähtien. Varsinkin liikkeelle lähdettäessä nivelkipu tai ontuminen viittaa yleensä nivelrikkoon. Myös liikunnan jälkeinen nivelen arkuus ja öinen kipu ovat tyypillisiä nivelrikosta johtuvia oireita. Se johtuu nivelpintoja verhoavan nivelruston ohenemisesta ja niiden sisältämien herkkien hermopäätteiden välittämästä hermoärsytyksestä. Jos nivelrusto kuluu riittävästi niin, että kaikki rustokudos on poistuu kummaltakin puolelta niveltä, tulee nivelestä oireeton ja kivuton pelkkien luupintojen hangatessa toisiaan vastaan. Ennen tekonivelleikkausten aikakautta tämä oli ihmisillä mielekäs vaihtoehto. Edelleenkin nivelrikkoista niveltä tulisi liikuttaa tervettä niveltä enemmän ja monipuolisemmin nivelrikosta johtuvien niveltä jäykistävien haittojen vähentämiseksi.

Nivelarkuutta voi esiintyä myös tulehduksellisissa nivelsairauksissa, nivelreumassa ja selkärankareumassa sekä ns reaktiivisissa niveltulehduksissa. Tulehdus aiheuttaa usein nivelturvotusta, nesteilyä ja vaikeuttaa siten nivelen normaalia liiketttä. Nivelen pitkälle kehittyneen liikearkuuden ja nivelrikon hoitona on käytetty tekonivelten leikkausta, jos muulla hoidolla ei saavuteta riittävää hoitovastetta.

Warning

Hoitonetin käyttäjillä nivelen liikearkuuden aiheuttaja on usein ollut polven nivelrikko, lonkan nivelrikko, nivelrikko tai selkärankareuma. Lisäksi nivelen liikearkuus on voinut liittyä 18 muuhun sairauteen.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset