Diabeteksen neuropatiaoireet eli suomeksi hermovaurio-oireet voivat liittyä lisäsairautena sekä nuoruus että vanhuusiän diabetekseen. Noin puolella diabetestä sairastavista kehittyy diabeteksen hermovaurio-oireita liittyen koholla olevaan verensokeriarvoon. Tämän vuoksi sokeritason hyvä tasapaino on tärkein neuropatiaa ehkäisevä tekijä diabeetikolla.

Alaraajoissa neuropatia-oireet voivat tuntua puutumisena pistelynä sekä tuntohäiriöinä, tunnon herkistymisenä tai vähentymisenä. Neuropatiaoireiden yleistyessä jalkojen ihotunto heikkenee, mikä altistaa jalkateriä erilaisille hiertymisvaurioille ja tunnottomuus voi edetä myös sääriin. Pitkälle edenneessä neuropatissa alaraajojen koordinaatiossa voi myös tapahtua muutoksia. Muita alaraajojen neuropatiaa aiheuttavia tekijöitä ovat alkoholi ja liuotinaineet

Warning

Hoitonetin käyttäjillä alaraajojen neuropatia-oireiden aiheuttaja on usein ollut ms-tauti. Lisäksi neuropatia oireet alaraajoissa on voinut liittyä neljään muuhun sairauteen.

Yleisimmät aiheuttajat Information

Sairaus Hlö:ä Voimakkuus
28_rs MS-tauti 7
Stub II-tyypin diabetes 3
61_rs 1-tyypin diabetes 3
8_rs Diabeteksen jalkaongelmat 2
37_rs Diabeettinen hermostosairaus 1

Käytetyimmät lievityskeinot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
Stub Perussairauden hyvä hoitotasapaino 1

Keskustelu

4_s

Leila 1962
21. helmikuuta

2 tyypin diabetekseen liityen jalka ongelmani on toisen jalan Charcotin neuropatia, joka todettiin 10/2009 ja jalka meni kipsiin ja kipsihoito on tuskallisen pitkä, vähintään 6kk. ja huonommassa tapauksessa 12kk. Syy Charcotin ilmaantumiseen minun tapauksessani oli pitkään piilevänä ollut diabetes. Charcotin kanssa oppii kyllä tulemaan melko hyvin toimeen, mutta mieliala vaihtelee välillä laidasta laitaan. Ja minulle oli kova paikka kipsihoidon alussa se kun liikkuminen hidastui paljon, mutta ihminen näköjään pakon edessä tottuu kaikkeen. Jos löytyy kohtalotovereita niin ottakaa yhteyttä, olisi mielenkiintoista vaidella kokemuksia ja ajatuksia Charcotin sairaudesta.