Mustelmat ovat kudoksensisäisestä verisuonten rikkoutumisista syntyviä ihonalaisia verenpurkaumia, joita syntyy helposti erilaisten vammojen yhteydessä. Mustelmat paranevat yleensä nopeasti, eivätkä jätä pysyviä jälkiä. Jos mustelmia syntyy herkästi ja ilman selvää aiheuttajaa, on syyn selvittäminen laboratoriokokein tarpeen. Kyseessä voi olla veren hyytymisen häiriö, joka on joskus perinnöllinen. Verihiutaleiden eli trombosyyttien osuus hyytymän synnyssä on keskeinen ja häiriö niiden toiminnassa tai määrässä altistaa mustelmille.

Veren hyytymistä estävät lääkeaineet saattavat liika-annostelun seurauksena synnyttää verenpurkaumia ja mustelmia. Veren hyytymispitoisuutta mitataan ns. INR-arvolla. Ihonalaiset näkyvät mustelmat ovat vaarattomia. Sisäelinten tai pään sisäiset verenpurkaumat voivat jatkuessaan aiheuttaa eriasteisia kudoksensisäisiä vaurioita.

Warning

Hoitonetin käyttäjillä mustelmien aiheuttaja on usein ollut vaivaisenluu. Lisäksi mustelmat on voinut liittyä kymmeneen muuhun sairauteen.

Keskustelu

2_s

2008
9. marraskuuta

Olen lukenut jostain, että alkoholin liikakäyttö aiheuttaa itsessään mustelmia jalkoihin. Onko perää?

Aiheen kysymykset