Unen tarve vaihtelee eri ikäkausiin liittyen. Pieni vastasyntynyt lapsi nukkuu suurimman osan vuorokaudesta ja leikki-ikäiselläkin unen tarve on aikuista suurempi, keskimäärin 9-10 tuntia vuorokaudessa. Aikuisella ihmisellä unentarve vaihtelee 7.5-8 tunnin välillä. Lapsuus- ja varsinkin murrosiässä lisääntynyt aamu-unisuus on yleensä ikään liittyvä normaali ilmiö, mutta keski-iän jälkeen unen tarve pikkuhiljaa vähenee. Vajaalla yöunella syntynyttä unen puutetta voi myös korvata nukkumalla välillä pidempään.

Yleisesti aikuisiässä lisääntynyt unen tarve voi viitata erilaisiin mielialahäiriöihin, mielialan laskuun ja mielenkiinnon, yleisten virikkeiden puutteeseen ympäristöä kohtaan. Fyysisinä ongelmina eteen tulevat erilaiset tulehdussairaudet (ylähengitystieinfektiot, krooniset suolistosairaudet, sidekudossairaudet), kilpirauhasen ongelmat (vajaatoiminta), allergiat sekä muut unensaannin ja unenaikaiset häiriöt (uniapnea-tauti).

Warning

Hoitonetin käyttäjillä liikaunisuuden aiheuttaja on usein ollut masennus tai kilpirauhasen vajaatoiminta. Lisäksi liikaunisuus on voinut liittyä kahdeksaan muuhun sairauteen. Oireeseen yleisimmin käytetty lievityskeino on ollut perussairauden hyvä hoitotasapaino. Koko listan yleisimmistä sairauksista ja niiden koetusta voimakkuudesta sekä oireen lievityskeinoista ja lievityskeinojen koetusta hyödystä näet alempaa.

Käytetyimmät lievityskeinot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
Stub Perussairauden hyvä hoitotasapaino 3

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset