Kuulon heikkeneminen on tavallisimmin yhdistetty ikääntyneisiin ihmisiin. Vaikka tämä onkin fysiologinen tosiasia, ovat toisaalta nuorten ihmisten kuulonalenemat lisääntyneet viimeisten 20 vuoden aikana. Tähän on syynä mm. nuorten aikuisten disko- ja rockmusiikkiharrastukset. Liiallisen melualtistuksen torjuntatyö on kuulonhuollon kannalta hyvin tärkeää, koska jatkuva liian korkea melutaso tai äkillinen korkea impulssimelu vaurioittaa korvan kuulokykyä yleensä pysyvästi. Kuulovaurio syntyy siten usein ilman varoitusta, ja vauriota ennakoivana oireena ilmenee joskus korvien soimista.

Kuulon tilapäinen heikkeneminen on normaali fysiologinen ilmiö virus-flunssatautien aikana, jolloin korvatorven tai korvakäytävän toiminnassa ja ilmastoinnissa voi olla on häiriötä, eikä sen aiheuttamaa ohimenevää kuulonalenemaa tule sekoittaa pysyvään kuulovaurioon. Iän myötä korvansisäisessä kuuloelimessä eli simpukassa tapahtuu normaaliin ikääntymiseen liittyvää vanhenemista ja rappeutumisilmiötä. Simpukan kyky välittää kuuloaistimus sen kaikessa monimuotoisuudessaan aivojen kuulokeskukseen aikaa myöten heikkenee. Käytännössä tämä voi ilmetä molemminpuolisena ikähuonokuuloisuutena ja vaatia joissakin tilanteessa jopa kuulolaitteen käyttöönottoa. Nuorena saatu melualtistus ja lieväasteinen kuulovaurio on taipuvainen etenemään ja syvenemään iän myötä.

Warning

Hoitonetin käyttäjillä kuulon heikkenemisen aiheuttaja on usein ollut kilpirauhasen vajaatoiminta. Lisäksi kuulon heikkeneminen on voinut liittyä viiteen muuhun sairauteen.

Yleisimmät aiheuttajat Information

Sairaus Hlö:ä Voimakkuus
11_rs Kilpirauhasen vajaatoiminta 15
Stub Menieren tauti 4
28_rs MS-tauti 3
87_rs Korvatulehdus 3
16_rs Migreeni 1
Näytä kaikki

Käytetyimmät lievityskeinot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
849_rs Kuulolaite 1
Stub Korvakäytävän huuhtelu 1
Stub Korvakäytävän puhdistus 1

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä