Ihmisen kognitiivisten toimintojen arvioimisella tarkoitetaan kansanomaisesti yksilöllistä henkisen tason arvioimista, mikä pitää sisällään yksilöllisen havaitsemiseen, tunnistamiseen, tiedon vastaanottamiseen, ajatteluun, päättelyyn, ongelmanratkaisuun, tiedon tallentamiseen ja muistamiseen liittyvää toimintaa, josta syntyy henkilön olemus ja hänen tapansa toimia ja reagoida.

Dementoivissa sairauksissa ihmisen kognitiiviset toiminnat huononevat riippuen sairauden vaikeusasteesta. Yleensä dementoivissa sairauksissa muistihäiriöitä seuraavat kognitiiviset häiriöt. Kansanomaisesti puhutaan kognitio-oireista kärsivän elämänpiirin, ajattelun ja elintapojen kapeutumisesta tai rajoittuneisuudesta

Warning

Hoitonetin käyttäjillä kognitio-oireiden aiheuttaja on usein ollut kilpirauhasen vajaatoiminta. Lisäksi kognitio-oireet on voinut liittyä kymmeneen muuhun sairauteen.

Käytetyimmät lievityskeinot Information

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset