Pään liikkeistä, kannatuksesta ja hermotuksen suojaamisesta vastaava kaularanka on osa selkärankaa ja koostuu seitsemästä nikamasta. Kaularanka on joustavuudestaan johtuen altis erilaisille lihasjännitystiloille sekä rasitus- ja kulumavammoille. Terveyden kannalta keskeisiä oireilua aiheuttavia tiloja ovat erilaiset välilevyjen kuormituksen ja kuluman aiheuttamat kalkkeutumat ja madaltumat, kaularangan välilevytyrät, kaulanikamien pikkunivelten kuluminen (fasettinivelet), sekä niiden vierestä lähtevien hermojuurten juuriaukkojen ahtaumat.

Staattinen toimistotyö ja huonot työasennot lisäävät ylimääräistä lihasjännitystä, mikä saattaa lisätä myös niskaoireita. Niskojen alueen äärimmäinen muoto on niskoihin iskevä noidannuoli, toiselta nimeltään torticollis, joka aiheuttaa äkillisen kaularangan jähmettymisen, eikä pään kääntö onnistu ollenkaan.

Yleistäen voidaan todeta, että nuoremmilla ihmisillä kaularankaoireet ovat pääosin lihasjännityksestä johtuvia kiputiloja ja myöhemmällä iällä kulumien, välilevymadaltumien ja muiden rappeumasta aiheutuvien syiden merkitys kivun syynä kasvaa selvästi. Niiden ehkäisemiseksi ylävartalon hyvä lihaskunto ja säännöllisesti toteutettu monipuolinen yleisliikunta ennaltaehkäisee myös kaularangan sairauksia ja kulumamuutoksia.

Warning

Hoitonetin käyttäjillä kaularankakivun aiheuttaja on usein ollut fibromyalgia. Lisäksi kaularankakipu on voinut liittyä viiteen muuhun sairauteen.

Yleisimmät aiheuttajat Information

Sairaus Hlö:ä Voimakkuus
130_rs Fibromyalgia 21
23_rs Jännityspäänsärky 3
133_rs Nivelreuma 3
182_rs Kaularangan välilevytyrä 3
134_rs Nivelrikko 2
Näytä kaikki

Käytetyimmät lievityskeinot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
12_rs Lepo 1
Stub Kipulääkkeet 1
Stub Itsehoitokipulääkkeet 1

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset