Katkokävelyoire on yksi alaraajojen valtimotaudin pääoireista. Pitkälle edenneessä alaraajojen valtimotaudissa alaraajojen valtimot ahtautuvat (ateroskleroosi), jonka vuoksi verenkierto alaraajoihin heikkenee ja katkokävelyoire tulee esille kävelyrasituksessa, yleensä pohkeen alueella puutumisena ja kipuna. Käytännössä pitkälle edenneessä alaraajojen valtimotaudissa ihminen pystyy kävelemään vain muutamia satoja metrejä kerrallaan ja joutuu pysähtelemään ja lepäämään välillä alaraajaoireiden vuoksi. Katkokävelylle altistavat samat epäterveelliset elämäntavat,kuten tupakointi, alkoholin käyttö, ylipaino ja liitännäissairaudet ja vähäinen liikunta.

Warning

Hoitonetin käyttäjillä katkokävelyoireen aiheuttaja on usein ollut selkäydinkanavan ahtauma. Lisäksi katkokävelyoire on voinut liittyä kolmeen muuhun sairauteen.

Yleisimmät aiheuttajat Information

Sairaus Hlö:ä Voimakkuus
136_rs Selkäydinkanavan ahtauma 3
Stub II-tyypin diabetes 1
79_rs Keuhkoahtaumatauti 1
Stub Alaraajojen valtimokovettumatauti 1

Käytetyimmät lievityskeinot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
Stub Perussairauden hyvä hoitotasapaino 1

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset