Huonokuntoisuus vanhuksella viittaa iäkkäiden ihmisten yleistilan ja hyvinvoinnin heikkenemiseen, monisairauteen ja lisääntyneeseen avun tarpeeseen. Huonokuntoisuus vanhuksella on merkittävä oire, koska se vaikuttaa keskeisesti vanhuksen koko terveyssosiaalisen tilanteen kehittymiseen. Onneksi huonokuntoiset vanhukset ovat edelleen vähemmistönä ja suuri osa vanhuksista pystyy elämään valitsemallaan tavalla koko elämänkaarensa loppuun.

Huonokuntoisuus keski-ikäisillä ja nuorilla tarkoittaa enemmän fyysistä suorituskyvyn heikkoutta, johon liittyy huono kunto, hapenottokyvyn lasku ja väsyminen. Suurin tekijä huonokuntoisuudelle on liikunnan vähäisyys sekä epäterveet elintavat (lihavuus, tupakointi, alkoholin käyttö). Huonoa kuntoa pystyy kohottamaan lisäämällä päivittäistä liikkumista ja kohtuullistamaan muita elintapoja.

Warning

Hoitonetin käyttäjillä huonokuntoisuuden aiheuttaja on usein ollut oksennustauti, anemia, keuhkoahtaumatauti tai c-hepatiitti. Lisäksi huonokuntoisuus on voinut liittyä neljään muuhun sairauteen.

Käytetyimmät lievityskeinot Information

Hoito Hlö:ä Hyöty
12_rs Lepo 1
13_rs Vuodelepo 1
Stub Perussairauden hyvä hoitotasapaino 1

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheen kysymykset