Hedelmättömyys on lapsettomuuteen liittyvä oire, jonka epäily on läsnä lapsettomuuteen liittyvissä selvittelyissä ja kysymyksissä. Hedelmättömyydellä tarkoitetaan biologisesta syystä johtuvaa raskauden estymistä hedelmöitysikäisillä naisilla. Lapsettomuuden syyt voivat karkeasti johtua 1/3 miehen puolelta, 1/3 naisen puolelta sekä 1/3 tapauksissa molemmilta puolisoilta.

Lapsettomuus on ongelmana maassamme miltei joka viidennellä lapsentekoa suunnittelevalla parilla ja syyt siihen ovat hyvin moninaiset. Hedelmättömyyden selvittelyt tapahtuvat nykyisin naistentautien ja urologian poliklinikoilla sekä yksityisillä hedelmättömyyden hoitoon keskittyneillä lääkäriasemilla.

Warning

Hoitonetin käyttäjillä hedelmättömyyden aiheuttaja on usein ollut endometrioosi tai lapsettomuus.

Yleisimmät aiheuttajat Information

Sairaus Hlö:ä Voimakkuus
Stub Endometrioosi 5
Stub Lapsettomuus 5

Käytetyimmät lievityskeinot Information

Ei tietoa

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä