Hei!

Olen ollut aina kiinnostunut ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvistä toimista ja asioista. Kun muutos on kuitenkin tosiasia, haluaisin tietää, onko lääketieteen puolella tehty tutkimuksia tai ennusteita ilmastomuutoksen aiheuttamien uusien sairauksien osalta?

Erkki

Vastaus: Ilmastonmuutoksen terveysseuraukset

Hei!

Ilmastonmuutos on aiheuttanut useiden maiden kansallisissa terveysvirastoissa tarpeen arvioida Ilmastonmuutosten vaikutuksia ihmisten terveyteen. Kaikkina aikoina ihmisten on täytynyt sopeutua paikallisen ilmaston vaatimiin äkillisiinkin muutoksiin. Kylmät ilmastonvaihtelut ja niihin liittyvät talvet, kuivuus sekä vedenpuute ovat aiemminkin aiheuttaneet ihmispopulaatiolle tarpeen varautua ja sopeutua pahimman varalle. Luonnon säänvaihtelut ovat olleet kuitenkin aiemmin ohimenevia ja pysyvät ilmastonmuutokset ovat aiemmin tapahtuneet hyvin hitaalla tahdilla.

Valitettavasti ensimmäistä kertaa ihminen on omalla toiminnallaan aiheuttamassa poikkeavan nopeaa sääilmiöiden pysyvää muutosta, joiden ennustaminen ei tule olemaan helppoa. Joitain terveydellisiä vaikutuksia voidaan nykyisen ilmastonmuutoksen pohjalta kuitenkin ennustaa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että maailma tulee polarisoitumaan ilmastonmuutoksen suhteen ja kehittyvät maat saavat kantaa sen seurauksista suurimman taakan. Lähellä päiväntasaajaa sijaitsevissa, kuivuudesta ja riittämättömästä vedensaannista kärsivien maiden tilanne tulee huononemaan lämpötilan noustessa. Epäselvää lähinnä on, säilyvätkö kyseiset alueet ihmiselle elinkelpoisina, vai syntyykö muutoksen seurauksena laaja väestövaellus elinkykyisimmille alueille.

Ilmastonmuutos tuskin aiheuttaa itsessään uusia, aiemmin tuntemattomia sairauksia, mutta se varmasti lisää ihmiselle haitallisia sairausilmiöitä. Lämpötilan nousu koskettaa ensi vaiheessa kehittyvien maiden vanhoja ihmisiä ja toisaalta pieniä lapsia, joiden elinmahdollisuudet ovat ensimmäisenä uhattuna. Puhtaan juomaveden puutteesta aiheutuvat suolistosairaudet ovat pienten lasten kohdalla entistä yleisempiä ja kohtalokkaampia. Todennäköisesti myös sydän ja verisuoni- sekä keuhkosairaudet tulevat lisääntymään elinympäristön ja väestön yleiskunnon heikentyessä. Lämpötilan muutokset voivat aiheuttaa hyönteiseläinten lisääntymisen, mikä aiheuttaa tarttuvien tautien ja epidemioiden puhkeamisia, samalla kun puhdas juomavesi edelleen vähenee.

Pohjoisissa teollisuusmaissa ensivaiheen ilmastonmuutoksen seuraukset ovat ihmisen välittömän elinympäristön ja terveyden kannalta lievemmät. Ilmaston lämpeneminen voi meillä lisätä jonkinverran niveljalkaisten ja hyönteisten esiintymistä, jotka ennen kylminä talvina menehtyivät. Niiden aiheuttamat sairaudet (vrt.punkki) ihmisille ovat kuitenkin rajallisia ja niitä esiintyy jo tälläkin hetkellä keskuudessamme. Suurempi välitön ongelma meille voivat olla erilaiset ilmaston aiheuttamat muutokset luonnolle sekä muutoksista syntyvät yhteisölliset ongelmat, ahdistuneisuustilanteet, stressi ja depressio, joka syntyy yhä lisääntyvässä määrin maapallon kriisialueilta kantautuvien huonojen uutisten seurauksena. Tulevaisuuden taloudellinen ja henkinen epävarmuus ja pelko elinolojen kaventumisesta voi aiheuttaa myös meillä hamstraamisen tarvetta, yhteiskunnallista epävakautta ja koetun elämisen laadun alenemista yhteisöjen kesken. Pohjoisella pallonpuoliskolla suorat terveysvaikutukset voivat olla aluksi vähäisempiä ja terveysvaikutukset voivat seurata alkuvaiheessa lähinnä yhteiskunnallisen epävakauden ja luonnonmullistusten kautta.

Kaikesta tästä huolimatta meidän tulee tukea yksittäisinä kansalaisina kaikkia ilmastonmuutosta hidastavia toimia omalla esimerkillämme ja käytännön kulutuksen tasolla. Koska pallomme sietokyky on ensi kertaa todettu rajalliseksi, on asiamme elinolojemme säilyttämiseksi yhteinen ja tällä hetkellä meillä on vielä aikaa kääntää ilmastonmuutosten pahimmat ennusteet voitoksemme. Tarvitaan kuitenkin yhteistuumin määrätietoista työtä muutoksen estämiseksi!

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheeseen liittyvää

Muita vastauksia