Olisiko hoitonetissä tietoa, miten anoreksiaa hoidetaan sairaalassa? Onko eroa psykiatrista osastolla ja lastentautien osastolla?
T: Jaana

Vastaus: Anoreksian hoito Suomessa

Kyseessä on psyykkiseltä pohjalta syntynyt ruumiinkuvan häiriö, jossa sairastunut kokee itsensä liian lihavaksi ja laihduttamalla pystyy säätelemään ja hallitsemaan kehoaan. Anoreksia voi kehittyä myös pojille ja nuorille miehille, mutta on selkeästi tyttöjä harvinaisempi. Nuorilla naisilla erityisesti neuroottiset persoonallisuuden piirteet, kunnianhimoisuus ja suoriutumisen tarve voivat altistaa anoreksian suuntaan. Oireet alkavat usein salakavalasti viattomalta tuntuvan laihduttamisen ja syömisen kontrolloimisen kautta, joka aikaa myöten pahenee ja voi johtaa vakavaankin aliravitsemustilaan. Tilanteeseen liittyy myös muita psyykkisiä häiriöitä, kuten masentuneisuutta ja unihäiriötä. Bulimia eli ahmimishäiriö voi osaltaan liittyyä anoreksiaan erillisenä oireena tai bulimia ja anoreksia voivat myös vuorotella.

Kehittymässä oleva anorektikko liikkuu usein hyvin paljon, jolla osaltaan pyrkii kontrolloimaan painoaan. Joskus anorektikko pyrkii eristäytymään muiden ikäistensä seurasta ja kätkee jopa ruokiaan osana painonhallintaa ja siitä seuraavaa vallantunnetta. Painon laskiessa kuukautiset jäävät aikaa myöten pois. Joskus minäkuva on vaikealla tavalla vääristynyt, mikä vaatii nopeita toimenpiteitä ja hoidon aloitusta.

Jos anoreksiataipumus todetaan riittävän ajoissa, voidaan hoito aloittaa avohoidossa kontrolloimalla säännöllisesti tilannetta ja lapsi tai nuori aikuinen käy säännöllisessä yksilöterapiassa nuorten mielenterveystoimistossa tai sairaalassa. Sairaalassa alle 15-vuotiaiden anoreksiaa hoidetaan lastentautien osastolla ja yli 15-vuotiailla yleensä nuorisopsykiatrisella osastolla. Kun fyysiset oireet ovat vaikeat ja hallitsevat yleiskuvaa, on syytä aloittaa hoito sairaalassa, koska syöminen ei tässä vaiheessa yleensä onnistu yhteisellä sopimuksella ja vaatii voimakkaita, usein nuoren tahdonvastaisia hoitotoimenpiteitä.

Anoreksian sairaalahoitoon liittyvät toimenpiteet liittyvät alkuvaiheessa fyysisen tilanteen parantamiseen. Sairaalaan tullessa lapsella tai nuorella voi olla usean kuukauden kestänyt vähäravinteinen jakso takanaan, jolloin hän on menettänyt vähintään 15% painostaan. Kun normaali painoindeksi vaihtelee välillä 20-25, voi vaikeasta anoreksiasta kärsivän painoindeksi olla jopa alle 15. Kauneus-ja muotialalla työskentelevillä nuorilla naisilla tavallinen painoindeksi voi olla 17- 20 välillä.

Hoito keskittyy alkuvaiheessa syömisestä huolehtimiseen ja painon kohottamiseen, äärimmäisessä tapauksessa tahdonvastaiseen ravitsemiseen mahaletkun kautta. Hoidon aloitus on kuitenkin tärkeää lapsen omasta tahdosta huolimatta. Anoreksiaan ei ole varsinaista lääkehoitoa, mutta sen yhteydessä esiintyvää masennusta voidaan hoitaa masennuslääkityksellä. Yksilöllisellä sairaalassa aloitetulla psykoterapialla voidaan ja saavutetaan yleensä hyvä paranemistulos ja lapsen päästessä riittävän ajoissa hoitoon ennuste on yleensä hyvä. Psykoterapiassa keskitytään nuoren oikean minäkuvan vahvistamiseen ja itsensä hyväksymiseen normaalipainoisena. Joskus sairaudella on taipumus uusiutua, mutta perusteellisella ohjannalla ja terapialla oireisto kyetään varsinkin nuoruusiässä yleensä voittamaan. Vanhemmalla iällä anoreksiaan sairastuneet voivat joskus reagoida huonommin hoidolle. Hoito vaatii psykososiaalisen ohjauksen lisäksi myös koko perheen mukanaoloa sairauden hoidossa.

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä

Aiheeseen liittyvää

Muita vastauksia