Valtimotukosten ehkäisyyn käytettävät lääkkeet estävät verihiutaleiden takertumista toisiinsa. Niillä on keskenään hieman eri vaikutusmekanismi trombosyytien toiminnan ehkäisyssä. Valtimotukosten ehkäisyyn käytettäviä lääkkeitä käytetään sepelvaltimotaudin hoidossa, aivojen ohimenevien verenkiertohäiriöiden hoidossa ja infarktien uusiutumisten vähentämiseen.

Alikategoriat

Stub

Asetyylisalisyylihappo

Asetyylisalisyylihappo, josta käytetään myös lyhennettä ASA, estää verihiutaleiden takertumista toisiinsa. Asetyylisalisyylihappoa käytetään pienenä annoksena, yleensä 100 mg, ja sen käytön aloitta...
Stub

Dipyridamoli yhdistelmineen

Suomessa käytössä oleva lääkeaine on dipyridamoli. Sitä käytetään useimmin yhdistettynä asetyylisalisyylihappoon. Pelkkä dipyridamoli on suhteellisen heikkotehoinen, mutta sitä voidaan käyttää yksi...
Stub

Muut valtimotukosten ehkäisylääkkeet

Muista lääkeaineista yleisimmin käytetty on klopidogreeli. Se estää myös tromboosien eli veritulppien syntyä estämällä verihiutaleiden takertumista toisiinsa. Sitä käytetään sydäninfarktin, aivohal...

Keskustelu

Aiheesta ei ole viestejä